Vezetőképzés

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében a közszolgálati vezetőképzés programjait a közszolgálati továbbképzési programkínálaton belül az NKE fejleszti és működteti. A közszolgálati vezetőképzési programok megvalósítására az NKE jogosult. A közszolgálati vezetőképzésben alkalmazott programot, minősítést követően a KTK felveszi a minősített programjegyzékre.
 
A Rendelet 22.§ (1) bekezdése értelmében a közszolgálati vezetőképzés rendszere a vezetői utánpótlás képzését, a vezető rendszeres továbbképzését és a vezető magas szintű kiválósági képzését foglalja magában.
 
A közszolgálati vezetőképzésben teljesítendő programot fel kell tüntetni a vezető kormánytisztviselő, köztisztviselő éves egyéni beiskolázási tervében.
 
A továbbképzésre kötelezett közszolgálati vezetők köre nem terjed ki a politikai vezetőkre (miniszter, államtitkár), valamint – a Rendelet 1.§ (3) bekezdése értelmében – a szakmai vezetőkre (a Kttv. alapján a helyettes államtitkárok, valamint a közigazgatási államtitkárok).
 
A vezetők számára az NKE alapvetően 3 féle képzést nyújt:
  • e-learning képzések (a vezetési ismeretek egy-egy területét online tananyag formájában bemutató továbbképzési programok),
  • e-learninggel kiegészített tréningek (a vezetési ismeretek egy-egy területét felölelő 2 napos, bevezető és záró e-learning tananyaggal kiegészített – ún. blended learning típusú – képzések),
  • jelenléti tréningek (1-3 napos, adott tématerületre – pl. integritás, médiaszereplés – koncentráló gyakorlatorientált képzések).
A képzésekről részletes információ a továbbképzési programjegyzékben érhető el (https://probono.uni-nke.hu, Programkereső menüpont).