A programminősítési szakértő tevékenysége
 
A közszolgálati továbbképzés rendszerében az NKE VTKI által felkért programminősítési szakértők végzik a minősítési eljárás keretében programjegyzékre kerülő továbbképzési programok adatlapjának formai-tartalmi ellenőrzését. 
A programminősítési szakértők tevékenységét a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), valamint ezzel összhangban a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás (továbbiakban: Utasítás) szabályozza. Az Utasítás „ME-TK-02-1 A továbbképzési programok minősítési folyamata” című eljárásában kerülnek részletesebben kifejtésre a programminősítési szakértői szerepkörhöz kapcsolódó feladatok.
A programminősítési szakértő tevékenysége során azt vizsgálja, hogy a továbbképzési program megfelel-e a Rendeletben és az Utasításban foglalt formai és tartalmi (szakmai, módszertani) minőségkövetelményeknek. Az NKE VTKI előterjesztésére a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (továbbiakban: KTK) a szakértő által készített bírálati javaslat figyelembe vételével dönt a továbbképzési program jóváhagyásáról vagy elutasításáról. 
A programminősítési szakértő tevékenységét a Probono-rendszer online felületén végzi, bírálatát a „Szakértői bírálat” című elektronikus adatlapon rögzíti. A programminősítési szakértő felkérését, munkájának teljes körű koordinációját, felügyeletét és támogatását a Programminősítési Osztály végzi.
 
Programminősítési szakértői szerepet betöltők és betölteni kívánók részére részletes tájékoztatás  az alábbi linken érhető el az ”Oktatói- szakértői jelentkezés” menüpont alatt:  https://probono.uni-nke.hu/nyitolap 
A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által nyilvántartásba vett programminősítési szakértők aktuális névjegyzékét az alábbi linken tölthetik le (XLS, 17 kB).
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy 2017 tavaszától a jelenleg szakértői névjegyzéken szereplő szakértők számára is kötelező új pályázat benyújtása, majd a mandátum évenként történő meghosszabbítása.
 

Programminősítési szakértők névjegyzéke

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által 2015. június 12-ig jóváhagyott programminősítési szakértők névjegyzékét az alábbi linken tölthetik le (XLS, 17 kB)