Bizonylatok és kitöltési útmutatók

Nyilvántartásba vétel bizonylatai (ME-TK-01 eljárás)

 • BA-TK-01 bizonylat "Belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlapja" itt letölthető

 • MU-TK-01 "Módszertani útmutató a továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlapjának kitöltéséhez" itt letölthető

Programminősítés bizonylatai (ME-TK-02 eljárás)

 • BA-TK-02 bizonylat "Minősítési adatlap közszolgálati minősített továbbképzési programhoz" itt letölthető

 • MU-TK-02 "Módszertani útmutató a minősítési adatlap kitöltéséhez" itt letölthető

 • BA-TK-03 bizonylat "Szakértői vélemény az NKE VTKI részére a minősítésre benyújtott továbbképzési program vizsgálatáról" itt letölthető

 • BA-TK-04 bizonylat "Az NKE ÁKK VTKK javaslata a továbbképzési program jegyzékre történő felvételére" itt letölthető

 • BA-TK-05 bizonylat "Az NKE ÁKK VTKK javaslata a továbbképzési program jegyzékből való törlésére" itt letölthető

 • BA-TK-06 bizonylat "Az NKE ÁKK VTKK javaslata a továbbképzési program felfüggesztésére" itt letölthető

 • BA-TK-07 bizonylat "Kontrollszakértői vélemény" itt letölthető

A képzéstervezés folyamata (ME-TK-03 eljárás)

 • Módszertani útmutató sz éves továbbképzés tervezéshez (MU-TK-03) itt letölthető

Képzésszervezés bizonylatai (ME-TK-06 eljárás)

 • BA-TK-09 bizonylat "Közszolgálati továbbképzés Mappalista" itt letölthető

 • BA-TK-10 bizonylat "Közszolgálati továbbképzés Ajtólista" itt letölthető

 • BA-TK-11 bizonylat "Közszolgálati továbbképzés Képzési Program" itt letölthető

 • BA-TK-12 bizonylat "Közszolgálati továbbképzés Jelenléti ív" itt letölthető

 • BA-TK-13 bizonylat "Közszolgálati továbbképzés Haladási napló" itt letölthető

 • BA-TK-14 bizonylat "Közszolgálati továbbképzés Panaszkezelési lap" - módosult: a panaszok és észrevételek benyújtása 2014. augusztus 25-től on-line módon a Probono-n keresztül történik.

 • BA-TK-15 bizonylat "Közszolgálati továbbképzés Résztvevői elégedettségmérő lap 3.0" itt letölthető - Kérjük, hogy a 2015. április 7. utáni képzéseknél már ezt a kérdőívet alkalmazzák. Fontos! Figyelem a Közigazgatási szakvizsga kötelező és választható tárgyú felkészítők után is ez a kérdőív használatos! A Probono rendszer képzésszervezési felületén azon továbbképzési programok esetében, melyeknek van jelenléti modulrésze, a képzés adminisztrációjához szükséges néhány bizonylat (ajtólista, mappalista, elégedettségi kérdőív, jelenléti ív) letölthető formában megtalálhatóaz adott képzési eseménynél. Az itt letölthető anyagok a képzés alapadatait már tartalmazzák. A minősített továbbképzések elégedettségmérő kérdőíveit feldolgozás céljából (a jelenléti, valamint a blended learning típusú képzések jelenléti részén alkalmazandó elégedettségmérő kérdőíveket - BA-TK-15) a képzésszervezőknek, a tavalyi gyakorlatnak megfelelően, képzési csoportonként, lezárt borítékban kell megküldeni a következő címre: Vezető- és Továbbképzési Központ, Központvezetői Iroda, Minőségirányítási Főosztály, 1518 Budapest, Pf. 26., vagy 1016 Budapest, Naphegy tér 1. A borítékban kérjük a következő adatokat megadni: képzési program címe, kódja, időpontja, és a képzésen résztvettek száma.

 • BA-TK-17 bizonylat "Közszolgálati továbbképzés Vizsga ajtólista" itt letölthető

 • BA-TK-18 bizonylat "Közszolgálati továbbképzés Vizsga Jelenléti ív" itt letölthető

Oktatói szerepkört betölteni kivánók bizonylatai (ME-TK-10 eljárás)

 • BA-TK-20 bizonylat "Pályázati adatlap közszolgálati továbbképzésben oktatói szerepkört betölteni kívánók részére" itt letölthető

 • BA-TK-21 bizonylat "Előterjesztés a közszolgálati továbbképzési rendszerben közreműködő oktatók jegyzékére történő felvételére" itt letölthető

 • BA-TK-22 bizonylat "Előterjesztés a közszolgálati továbbképzési rendszerben közreműködő oktatók névjegyzékből történő törlésére" itt letölthető

A továbbképzési programok hatályosításának folyamata (ME-TK-14 eljárás)

 • BA-TK-23 bizonylat "Adatlap továbbképzési program hatályosítására vonatkozó eljárás bejelentéséhez" itt letölthető

Értékelési folyamatok, résztvevői, oktatói elégedettségmérés (ME-TK-15 eljárás)

 • BA-TK-24 Oktatói elégedettség mérése kérdőív (fejlesztés alaltt)

Panaszkezelés bizonylatai (ME-TK-18 eljárás)

A Panaszok és észrevételek benyújtása 2014. augusztus 25-től on-line módon a Probono-n keresztül történik.