A közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítása

A közszolgálati továbbképzéssel (ezen belül a közigazgatási szakvizsgával) kapcsolatos minőségirányítási feladatokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szervezeti keretein belül működő Vezető- és Továbbképzési Intézet (VTKI) Minőségirányítási Központja (MIK) látja el. 

A MIK ezen feladatait a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter 12/2013. (III. 14.) KIM utasítása a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról (a szabályzat linkje) elnevezésű minőségirányítási dokumentumban foglaltak, illetve a VTKI belső, saját minőségirányítását szabályozó dokumentumai alapján végzi.

A MIK-en belül működő minőségirányítási feladatcsoport felelőssége a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgák, a közigazgatási szakvizsgák, a közszolgálati továbbképzések minőségirányítási rendszerének működtetése, fejlesztése, a résztvevők és közreműködők elégedettségmérése, panaszainak, észrevételeinek a kezelése. Feladata még a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint a 2. sz. melléklet: A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok szerinti, a képző szervek képzési és továbbképzési feladatai vonatkozásában az átfogó-, téma-, cél-, és utóellenőrzések lefolytatása a Miniszterelnökség irányításával, illetve egyes a VTKI valamint az NKE belső minőségügyét szolgáló feladatok, fejlesztések tervezése, végrehajtása, és ellenőrzése.

A MIK egyik szervezeti egységeként működő Oktatói-szakértői Minőségbiztosítási Osztály feladata az oktatók, szakértők kiválasztására és tevékenységére vonatkozó követelmények egységes, rendszerszintű kialakítása, az oktatók, szakértők tevékenységének ezen követelmények alapján történő vizsgálata, támogatása, fejlesztése, valamint a kiválasztáshoz, a tevékenység-fejlesztéshez kapcsolódó rendszerezett adatgyűjtés és értékelés. 

A Központ Programminősítési Osztálya végzi a programfejlesztés folyamatának a kialakítását és a programfejlesztés minőségirányítási felügyeletét, a továbbképzési és vezetőképzési programok nyilvántartásba vételi, és minősítési folyamatának működtetését.
Munkatársaink:

Orosz Lajos

egyetemi minőségügyi megbízott
mb. központvezető

----------

Bajzák Anna Manuéla
minőségirányítási szakreferens
 
dr. Buczkó Balázs
minőségirányítási szakreferens
 
E. Kiss Cecília
oktatói-szakértői minőségbiztosítási szakreferens
 
Jászkuti Gergely
minőségirányítási szakreferens
 
Kopp Gyöngyvér
programminősítési szakreferens
 
Kovácsné Lencz Adrienn Éva
mb. osztályvezető, Programminősítési Osztály
 
 
Zsigmond Krisztina
minőségirányítási szakreferens
 

Elérhetőségek

Minőségirányítási ügyekben:


Amennyiben a közszolgálati továbbképzési rendszer minőségirányítási rendszere kapcsán (pl.: bizonylatok, módszertani útmutatók használata, értelmezése, minőségügyi auditok lefolytatása) kérdése lenne, munkatársainkat a minosegiranyitas@vtki.uni-nke.hu címen keresheti, mely e-mail címen 8 napon belül válaszolunk kérdésére.

Programnyilvántartási ügyekben:

Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárással nyilvántartásba vett belső továbbképzésekkel kapcsolatos kérelmek, bejelentések illetve a nyilvántartási folyamat ügyintézésével kapcsolatos ügyek esetén a  e-mail címre várjuk elektronikus leveleiket, illetve e tárgyban küldött dokumentumaikat. 2016. április 1-től a programtulajdonosi szerepkör igényléséhez kapcsolódó kérelmek ügyintézése is a programnyilvántartás körébe tartozik.

Programminősítési ügyekben:

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéseinek minősítési eljárásával kapcsolatos kérelmek, bejelentések illetve a folyamat ügyintézésével kapcsolatos ügyek esetén a  e-mail címre várjuk a programtulajdonos közigazgatási szervek elektronikus leveleit, illetve e tárgyban küldött dokumentumaikat.

Oktatói, szakértői névjegyzékkel kapcsolatos ügyekben:

Oktatói, szakértői névjegyzékkel kapcsolatos ügyekben kérjük, hogy a  e-mail címre küldjék elektronikus leveleiket, illetve a tárgyban küldött dokumentumaikat.

A közszolgálati továbbképzések minőségirányítási szabályzatához tartozó hatályos bizonylatokat az alábbi linken tölthetik le: