Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) alapján képzésre kötelezettek
továbbképzésekre történő jelentkezésének módja, illetve feltételei

 
Az Ibtv. felhatalmazása alapján készített 26/2013. (X. 21.) KIM végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Rendelet) személyi hatálya
  • az Ibtv. 11. §-a szerinti, az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezetőre,
  • a 13. § (11) bekezdésében meghatározott, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyre,
  • valamint az ugyanitt meghatározott, az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyekre
terjed ki.
 
A továbbképzésre kötelezettek a Rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettségüket a következő továbbképzési programokkal teljesíthetik:

A továbbképzési programok jegyzéke Excel-formátumban közvetlenül elérhető az alábbi linken:

Letölthető programjegyzék

A programjegyzék keresési funkciókkal a https://probono.uni-nke.hu oldal „Képzéstervezés” fül, „Programkereső (ÚJ)” pontjában is megtalálható.

 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az éves továbbképzések igénybevételének ELŐFELTÉTELE a szakmai továbbképzésnek megfelelő továbbképzések (belépő képzések) teljesítése, illetve – információbiztonsági felelősök esetében – a vonatkozó szakirányú továbbképzési szak elvégzése vagy a Rendelet 7. §-a szerinti mentesség igazolása.
 
Az e-learning típusú továbbképzési programokat a Pro Bono felületen (https://probono.uni-nke.hu) keresztül lehet elérni és teljesíteni.
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a képzések teljesítésének feltétele a Pro Bono felületen történő előzetes regisztráció.
 

 
A 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Továbbképzési rendelet) személyi hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselők számára a szakmai továbbképzésnek megfelelő továbbképzéseket és az éves továbbképzéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közigazgatási szervek által befizetett normatíva terhére nyújtja, a képzések teljesítésének feltétele, hogy a képzés szerepeljen a tisztviselő éves képzési tervében.
 
A közszolgálati tisztviselők és az őket foglalkoztató közigazgatási szervek a tervezéssel, a továbbképzések megvalósításával és teljesítésével kapcsolatos információkat a következő hivatkozások alatt érhetik el:
 

 
A Továbbképzési rendelet személyi hatálya alá nem tartozó (nem közszolgálati tisztviselői jogviszonyban lévő) jelentkezők számára a képzések megkezdésének feltétele, hogy
  • a jelentkező – a munkáltató hozzájárulásával – a továbbképzésre jelentkezzen (a jelentkezési lap itt tölthető le), és
  • a továbbképzés díja a képzés megkezdéséig átutalással befizetésre kerüljön (a díjakat a Képzések menüpont alatt elérhető egyes továbbképzési programok leírásai tartalmazzák).
 
Számlaszám: 10023002-00318259-00000000.

A közleményben kérjük, tüntessék fel azt, hogy VTKK, valamint az igénybe venni kívánt képzés pontos megnevezését, nyilvántartási számát és a jelentkező nevét.

Egy munkáltató több jelentkező képzési díját is befizetheti (amennyiben a jelentkezők azonos képzést kívánnak igénybe venni). Ebben az esetben kérjük, a jelentkezési lapokkal és a befizetés igazolásával együtt jelezzék felénk írásban, hogy mely jelentkezők képzési díját fizetik be.

A befizetést igazoló szelvény másolatát, a jelentkezési lapo(ka)t, valamint azon jelentkező(k) nevét, aki(k) részére a képzést befizették a következő címre kérjük postai úton eljuttatni: NKE ÁKK Vezető- és Továbbképzési Központ, 1518 Budapest, Pf. 26. Kérjük, a küldeményen tüntessék fel: „Elektronikus információbiztonsági képzésre jelentkezés”.

A számla kiállításához kérjük, a levélben írják meg a befizető címét és adószámát is.

 
A Pro Bono felületen regisztrált jelentkezők ezt követően kapnak hozzáférést a tananyagoz és ugyanakkor jogosultságot a jelentkezési lapon megjelölt, igénybe venni kívánt képzés teljesítéséhez.
 
Az elektronikus információbiztonsági képzésekről tájékoztatásért Báhidszki Dóra képzésszervezőhöz (e-mail:  ; tel: 06 1 432 9000/20-357) vagy Reszegi Betti képzésszervezőhöz (e-mail: ; tel.: 06 1 432-9000/20-314) fordulhatnak.