TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI PILOT KÉPZÉSEKRŐL

A részletes programot a mellékelt MEGHÍVÓ tartalmazza (letölthető innen).
 
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 13. § (8) bekezdése kimondja, hogy az adatkezelést vagy adatfeldolgozást végző szervezetnél csak olyan személy végezheti az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatait, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, az Ibtv. 11. § (1) bekezdés g) pontja alapján pedig a szervezet vezetője köteles gondoskodni az elektronikus információs rendszerek védelmi feladatainak és felelősségi köreinek oktatásáról, saját maga és a szervezet munkatársai információbiztonsági ismereteinek szinten tartásáról.
 
Az Ibtv. felhatalmazása alapján készített 26/2013. (X. 21.) KIM végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya az Ibtv. fenti pontjaiban meghatározott továbbképzések követelményeire, személyi hatálya pedig
 
 • az Ibtv. 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezetőre,
 • a 13. § (11) bekezdésében meghatározott, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyre,
 • valamint az ugyanitt meghatározott, az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyekre
terjed ki.
 
A Rendelet a személyi hatálya alá tartozók továbbképzését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) gondozásába helyezte.
 
Törvényi kötelezettségének eleget téve az NKE – széleskörű közigazgatási és felsőoktatási együttműködés keretében – a 2014. évi információbiztonsági továbbképzési kínálat kialakítása céljából az alábbi minősített szakmai továbbképzési programok fejlesztését végezte el:
 
 • Elektronikus információbiztonsági vezető képesítést nyújtó akkreditált szakirányú továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára.
 • Szakmai továbbképzésnek megfelelő továbbképzések:
  • (Belépő) továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára.
  • (Belépő) továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára.
 • Éves továbbképzések:
  • Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára.
  • Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára.
  • Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára.
A továbbképzésre kötelezettek a Rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettségüket a fent felsorolt továbbképzési programokkal teljesíthetik.
 
Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára az Elektronikus információbiztonsági vezető képesítést nyújtó akkreditált szakirányú továbbképzésen a felvételt nyert hallgatók már jelen félévben megkezdhették tanulmányaikat, a szakmai továbbképzésnek megfelelő (belépő) továbbképzéseket pedig e-learninges kurzusok formájában a képzésre kötelezett jelentkezők ez év júniusától vehetik igénybe. Mivel az éves továbbképzések igénybevételének előfeltétele a belépő képzések, illetve – információbiztonsági felelősök esetében – a vonatkozó szakirányú továbbképzés elvégzése, ezért ezeket a kurzusokat az NKE csak a következő naptári évben indítja.
 
Az elektronikus információbiztonság témakörét, a közigazgatási szervek, önkormányzatok és munkatársaik ezzel kapcsolatos képzési kötelezettségét a képzésre kötelezettek, illetve az egyéb érdeklődők részére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy nagyszabású rendezvény keretében szeretné bemutatni 2014. május 27–29. között, az NKE Közigazgatás-tudományi Karán (Budapest XI. kerület, Ménesi út 5.). A részletes programot a mellékelt meghívó tartalmazza (letölthető innen).
 
Az esemény célja a képzési tartalmak ismertetése mellett az, hogy a résztvevők számára általános képet nyújtson az információbiztonsági képzési rendszerről, a törvényi szabályozás eddigi tapasztalatairól, valamint az információbiztonsági szakterület tágabb, aktuális kérdéseiről.
 
A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számít azok részvételére, akik az Ibtv. által képzésre kötelezettek, valamint mindazokéra, akik a téma iránt érdeklődnek, akár közszolgálati tisztviselők, akár más jogviszonyban lévő, az informatika területén jártas szakemberek, hiszen az információbiztonság kérdéskörében valamilyen mértékben minden állampolgár érintett.
 
Tekintettel arra, hogy a május 27-i, általánosabb témákkal foglalkozó konferencianap délelőtti és délutáni programja tematikájában megegyezik, ezért csak az egyik konferenciablokkba való jelentkezést tartjuk célszerűnek.
 
A bemutatandó továbbképzési programok címei tartalmazzák az Ibtv. által meghatározott célcsoportokat. Kérjük, hogy a képzésre kötelezett résztvevők a célcsoportjuknak megfelelő szekcióba jelentkezzenek.
 
A rendezvény ingyenes, a szervezők első nap büfé jellegű cateringet, a második és harmadik napon pedig emellett szendvicsebédet biztosítanak a résztvevőknek.
 
Regisztrálni 2014. május 23-ig, péntekig lehet az e-mail címen, illetve bármilyen kérdés felmerülése esetén ugyanezen a címen Milován Andrea képzésszervező áll készséggel az érdeklődők rendelkezésére.