Elektronikus információbiztonsági képzések

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (továbbiakban: törvény), illetve a törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról szóló 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezetők, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek képzését és továbbképzését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásába helyezte.

 
Tekintettel a feladat összetettségére és jelentőségére, az Egyetem stratégiai célja, hogy egy multilaterális együttműködés keretében bekapcsolja ebbe a nagyszabású fejlesztési programba – a törvény által meghatározott és egyben a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendeletnek megfelelő mindhárom képzési forma vonatkozásában – a kimagasló szakmai műhelyekkel rendelkező hazai felsőoktatási intézményeket.
 
Ez a partnerség módot ad és keretet teremt a magyar felsőoktatás információbiztonsági oktatási és kutatási lehetőségeinek közös áttekintésére, valamint a törvény hatályán túlmutató szakmai együttműködésre az e-közszolgálat, a technológiai modernizáció, sőt a magyar információs társadalommal kapcsolatos képzések, továbbképzésék koordinálásában is.