Belső továbbképző intézményeknek

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet alapján kétféle képzési típus létezik: közszolgálati továbbképzés, illetve belső továbbképzés.

A közszolgálati továbbképzés általános közigazgatási, szakmai és vezetői ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására irányuló továbbképzések, melyek fejlesztéséről és megvalósításáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondoskodik.

A belső továbbképzés a közigazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által folytatott szakmai továbbképzés, amely a megrendelő közigazgatási szerv számára speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket közvetít.

Belső továbbképzés kétféleképpen kerülhet a programjegyzékre: egyszerűsített nyilvántartásba vétellel, illetve minősítéssel.

Egyszerűsített nyilvántartásba vétel:

A nyilvántartásba vételt a képzést igénylő közigazgatási szerv kezdeményezi a PROBONO rendszerben, az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás adatlapjának (BA-TK-01) kitöltésével és a kitöltött, hitelesített adatlap postai úton, az NKE VTKI részére történő beküldésével (1518 Budapest, Pf. 26.). Az adatlaphoz való hozzáféréshez programtulajdonosi szerepkörre van szükség, amelyet szintén a PROBONO rendszerben lehet igényelni. A kérelemről az NKE dönt, döntéséről az NKE VTKI tájékoztatja a kérelmezőt a PROBONO rendszeren keresztül. A kérelem elutasításával szemben a kezdeményező részéről panasznak van helye, ennek részletes leírását a Korm. rendelet tartalmazza.

A belső továbbképzési program akkor vehető nyilvántartásba, ha

  • a nyilvántartásba vételt az arra jogosult intézmény kezdeményezi és
  • a nyilvántartásba vételi kérelem megfelel a minőségirányítási szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek.

A közigazgatási szerv jogosult az általa megvalósított belső továbbképzést másik közigazgatási szervnél foglalkoztatott számára belső továbbképzésként nyújtani. A jogszabály módosítása értelmében felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény már nem nyújthat be önállóan továbbképzési programot, ugyanakkor közigazgatási szerv által benyújtott belső továbbképzés szolgáltatójaként közreműködhet a képzési program megvalósításában.

Belső továbbképzési program minősítése:

A Korm. rendelet 7.§ (5) bekezdése lehetőséget adott arra, hogy a képzést igénylő közigazgatási szerv kezdeményezhesse belső továbbképzési program minősítését (a továbbiakban: minősített belső továbbképzés).

Minősített belső továbbképzés esetén a minősítést kérő közigazgatási szerv, valamint a 7. § (4) bekezdése szerinti esetben más közigazgatási szerv is jogosult arra, hogy a képzés megvalósítását követően, költségelszámolás alapján az adott képzés lebonyolításának költségeit visszaigényelje az NKE-től a közigazgatási szerv által befizetett normatíva 15%-ának erejéig. Az NKE az igénylés benyújtásától számított 60 napon belül köteles a visszaigénylésnek eleget tenni (12.§ (9) bekezdés).

A költségek megtérítése kizárólag olyan mértékben igényelhető az NKE-től, amely megfelel a közszolgálati programok minősítését, a képzésfejlesztést, a képzések megvalósítását és ellenőrzését szolgáló díjaknak. A díjakat a közszolgálati továbbképzés minőségirányítási szabályzatának Függeléke tartalmazza. Amennyiben az NKE vitatja a költségek mértékét, egyeztetést folytat az érintett közigazgatási szervvel (12.§ (10) bekezdés).

A belső továbbképzési program minősítési eljárására a beérkezéstől számított 60 napon belül kerül sor. E határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

A minősítést a képzést igénylő közigazgatási szerv kezdeményezi a PROBONO rendszerben, a minősítési eljárás adatlapjának (BA-TK-02) kitöltésével és a kitöltött, hitelesített adatlap postai úton, az NKE VTKI részére történő beküldésével (1518 Budapest, Pf. 26.). Az adatlaphoz való hozzáféréshez programtulajdonosi szerepkörre van szükség, amelyet szintén a PROBONO rendszerben lehet igényelni. Az adatlap kitöltéséhez feltétlen vegye igénybe az MU-TK-02-es útmutatót, amely innen is letölthető. A kérelemről – programminősítési szakértő javaslata alapján – a KTK dönt, döntéséről az NKE VTKI tájékoztatja a kérelmezőt a PROBONO rendszeren keresztül. A kérelem elutasításával szemben a kezdeményező részéről panasznak van helye, ennek részletes leírását a Korm. rendelet tartalmazza.

A KTK által minősített belső továbbképzés esetén az NKE VTKI bármikor ellenőrizheti helyszínen is a képzés megvalósítását. A KTK jogosult a továbbképzési program programjegyzékről való törlésére, amennyiben a továbbképzési program nem felel meg a minőségirányítási szabályzatban előírt feltételeknek.

A továbbképzési programok elektronikus benyújtása

A továbbképzési programok benyújtásához szükséges programtulajdonos szerepkört a PROBONO rendszerben lehet kérelmezni. A kérelem jóváhagyásához a közigazgatási szerv által küldött hivatalos, megerősítő levélre van szükség.

A jogosultság jóváhagyását követően tud a szerepkörrel rendelkező munkatárs belépni a rendszerbe, és a „Program benyújtása” menüpontban tud választani a két benyújtási eljárás közül. Ezt követően a BA-TK-01, illetve BA-TK-02 adatlap elérhetővé válik. A rendszer bizonyos, korábban már megadott adatokat automatikusan kitölt. Amennyiben ebben hiba vagy hiányosság van (pl. név, cím, elérhetőségi adatok), akkor először ezt kell az „Adminisztráció” menüpont „Szervezeti adatok” almenüjében az „Egyéb adatok” részben javítani, illetve pótolni.

Amennyiben a programbenyújtással illetve a jogosultságok igénylésével kapcsolatos további kérdésük van, keressék az NKE VTKI ügyfélszolgálatát a 432-9000/20373; 20366 illetve a 20358-as telefonszámokon, vagy írjanak e-mailt a e-mail címre.

Továbbképzési programok szervezése

A 273/2012. Korm. rendelet értelmében a programtulajdonosok a belső továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladataik körében kötelesek az NKE által biztosított számítástechnikai alkalmazásban (PROBONO rendszer) a képzések dokumentálására. Az ehhez kapcsolódó képzésszervezési feladatokat a PROBONO rendszerben tudják elvégezni: https://probono.uni-nke.hu/szervezet/kepzesszervezo

Mivel a képzésszevező alkalmazás részben megújult, így használatához a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézete új Felhasználói útmutatót készített, mely ide kattintva elérhető.