Tájékoztató a közigazgatási szervek részére Európai Unió által finanszírozott projektek keretében tervezett közszolgálati tisztviselői képzések megvalósításáról

Tájékoztatjuk a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012 (IX. 28) Korm. rend. (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó közigazgatási szerveket, hogy a R. 13. § (1) bekezdése értelmében „A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzése kizárólag továbbképzési programjegyzéken szereplő, nyilvántartásba vett programok alapján végezhető.” A R. hivatkozott szakasza vonatkozik a projektkereteken belül megvalósuló továbbképzésekre is.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézete (a továbbiakban: Intézet) a továbbképzési programok jogszabályszerű megvalósítása érdekében kéri a közigazgatási szerveket, hogy az EU által finanszírozott projektek keretében tervezett közszolgálati tisztviselői képzésekről a mellékelt Bejelentőlapon keresztül tájékoztassák az Intézetet. Az adatszolgáltatás célja, hogy a tervezett képzés megvalósítását megelőző eljárás meghatározhatóvá váljon.
 
Kérjük, a kitöltött és aláírt Bejelentőlapot szíveskedjenek postai úton (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, 1518 Budapest, Pf. 26.) vagy beszkennelve e-mailben () megküldeni részünkre.
 
Az Intézet a fent hivatkozott projektkeretekben tervezett továbbképzések Bejelentőlapon beküldött információit elemzi, és ezek alapján a bejelentő közigazgatási szerv részére írásos visszajelzést (Nyilatkozatot) ad arról, hogy a képzés szerepel-e a közszolgálati tisztviselők továbbképzési programjegyzékén, valamint – amennyiben nem szerepel – a képzés megvalósítását megelőző eljárásról.
 
A közszolgálati tisztviselők programjegyzékén nem szereplő képzések esetén két különböző eljárástípus merülhet fel:
  • az általános közigazgatási és vezetői ismeretek megszerzésére irányuló továbbképzési programok fejlesztéséről és megvalósításáról kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondoskodik;
  • a közigazgatási szerv által igényelt szakmai, speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, képességeket közvetítő belső képzésre az egyszerűsített nyilvántartásba vétel szabályai irányadóak.
Budapest, 2015. január 1.
 
Dr. Kis Norbert
továbbképzési és nemzetközi
rektorhelyettes
 

A Bejelentőlapot itt tölthetik le. (DOC formátum, 407 kB)

Az EU által finanszírozott projektek keretében tervezett közszolgálati tisztviselői képzésekről tájékoztatásért a Programminősítési Osztály munkatársaihoz fordulhatnak (e-mail: ).