A Módszertani és Minőségirányítási Központ

A közszolgálati továbbképzési rendszer kereteit a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 12/2013. (III. 14.) KIM utasítása rögzítette. A szabályozás értelmében a közszolgálati tisztviselők meghatározott mennyiségű továbbképzést kötelesek elvégezni a 4 éves képzési ciklus alatt. Az első képzési időszak 2014. január 1-jétől 2017. december 31-ig tart. A tisztviselők a képzési kötelezettségüket a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK, részletes információ feladatairól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium menüpont alatt található) által nyilvántartásba vett, illetve minősített továbbképzési programok elvégzésével teljesíthetik. A minősített, illetve nyilvántartásba vett programokat az ún. továbbképzési programjegyzék tartalmazza (elérhető a Továbbképzésben résztvevőknek menüpont alatt).


A képzések egyik csoportja az általános információkat nyújtó, ún. közszolgálati továbbképzések, melyeket kizárólag az NKE fejleszt és biztosít. A közszolgálati képzéseket a KTK minősíti, az NKE VTKI által felkért, előzetesen névjegyzékbe vett programminősítési szakértő javaslata alapján (a szakértővé válás módjáról és feltételeiről a Programminősítési szakértőknek menüpontban talál további információt).

A képzések másik csoportja a szakmai és kompetenciafejlesztő képzés, amelyek megvalósítása szempontjából két típusra oszthatók:

  1. minősített továbbképzések, amelyeket kizárólag felsőoktatási intézmények vagy akkreditált felnőttképző intézmények nyújthatnak, és a KTK minősíti őket az NKE VTKI által felkért, előzetesen névjegyzékbe vett programminősítési szakértő javaslata alapján (a minősítési eljárásról információ a Programminősítést kérelmezőknek menüpont alatt található),
  2. belső továbbképzések, amelyeket a közigazgatási szervek nyújtana és a  KTK egyszerűsített eljárás alapján nyilvántartásba vesz (részletes információ a nyilvántartásba vételről a Belső továbbképző intézményeknek menüpontban olvasható).

Az előírt tanulmányi pontok száma és megoszlása az egyes képzési típusok között a következő:

a) közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező, vagy az alól nem mentesített kormánytisztviselő, köztisztviselő számára:

- 96 pont közszolgálati továbbképzési kötelezettség (szakvizsgára felkészülés),

- 32 pont szakmai továbbképzési kötelezettség (munkakörhöz kapcsolódó képzés);


b) közigazgatási szakvizsgával rendelkező, vagy az alól mentesített kormánytisztviselő, köztisztviselő számára:

- 32 pont közszolgálati továbbképzési kötelezettség,

- 96 pont szakmai továbbképzési kötelezettség;


c) közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező, vagy az alól nem mentesített vezető számára:

- 96 pont közszolgálati továbbképzési kötelezettség (szakvizsgára felkészülés),

- 32 pont vezetőképzésen való részvételi kötelezettség;


d) közigazgatási szakvizsgával rendelkező, vagy az alól mentesített vezető számára:

- 32 pont közszolgálati továbbképzési kötelezettség,

- 96 pont vezetőképzésen való részvételi kötelezettség;


e) középfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő, köztisztviselő számára:

- 16 pont közszolgálati továbbképzési kötelezettség,

- 48 pont szakmai továbbképzési kötelezettség (munkakörhöz kapcsolódó képzés).


A továbbképzési programok minősítésével, nyilvántartásával, a közszolgálati programok fejlesztésével, az oktatók, tutorok, szakértők, trénerek és egyéb közreműködőpk felkészítésével, nyilvántartásával, valamint a minősített továbbképzések teljes körű minőségbiztosításával az NKE VTKI Módszertani és Minőségirányítási Központja foglalkozik.