2016. évi országos képzési terv

A Rendelet 21.§ (2) bekezdése alapján az NKE tárgyév március 31-éig elvégzi az országos szintű tervösszesítést, amelynek eredményét megküldi a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium részére, továbbá nyilvánosságra hozza az összesített országos tervet.

Az összesített országos terv a következő linkről tölthető le PDF formátumban: OKT_2016       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A KÖZSZOLGÁLATI TOVÁBBKÉPZÉS RENDSZERE

A közszolgálati továbbképzési rendszer kereteit a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet szabályozza. A jogszabály értelmében a közszolgálati tisztviselők meghatározott mennyiségű továbbképzést kötelesek elvégezni a 4 éves képzési ciklus alatt. Az első képzési időszak 2014. január 1-jétől 2017. december 31-ig tart. A tisztviselők a képzési kötelezettségüket a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK, részletes információ feladatairól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium menüpont alatt található) által nyilvántartásba vett, illetve minősített továbbképzési programok elvégzésével teljesíthetik. A minősített, illetve nyilvántartásba vett programokat az ún. továbbképzési programjegyzék tartalmazza (elérhető a Továbbképzésben résztvevőknek menüpont alatt, valamint a Probono oldalon: https://probono.uni-nke.hu).

A továbbképzési programoknak két típusa van:

  • Közszolgálati továbbképzés: általános közigazgatási, vezetői, valamint szakmai ismereteket nyújtó képzés, amelyet kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyújt. A közszolgálati továbbképzéseknek – tartalmuk alapján – 3 típusa van:
    • általános közigazgatási ismereteket nyújtó képzési programok,
    • közigazgatási vezetőknek szóló vezetőképzési programok,
    • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem feladatkörébe tartozó szakmai képzési programok (hivatásetikai és integritás tárgyú képzési programok, információbiztonsági képzések, stb.).
  • Belső továbbképzés: speciális munkaköri ismereteket nyújtó képzés. A Rendelet értelmében belső továbbképzési programot a közigazgatási szerv nyújt.

A közszolgálati képzéseket, valamint egyes belső továbbképzéseket a KTK minősíti, az általa előzetesen névjegyzékbe vett programminősítési szakértő javaslata alapján (a szakértővé válás módjáról és feltételeiről a Programminősítési szakértőknek menüpontban talál további információt).

A belső továbbképzéseket – kivéve az ún. minősített belső továbbképzéseket – a KTK egyszerűsített eljárás alapján nyilvántartásba veszi (részletes információ a nyilvántartásba vételről a Belső továbbképző intézményeknek menüpontban olvasható).

Az előírt tanulmányi pontok száma és megoszlása az egyes képzési típusok között a következő:

a) felsőfokú végzettségű kormánytisztviselő, köztisztviselő számára 128 pont közszolgálati továbbképzési kötelezettség,

b) középfokú végzettségű kormánytisztviselő, köztisztviselő számára 64 pont közszolgálati továbbképzési kötelezettség.

A továbbképzési kötelezettség legfeljebb 25 %-a teljesíthető belső továbbképzésekkel is.