Közszolgálati Média és Kommunikáció Tanulmányok Kabinet

A Közszolgálati Média és Kommunikáció Tanulmányok Kabinet (a továbbiakban: Kabinet) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Központ (a továbbiakban NKE-VTKK) Továbbképzés-fejlesztési Főosztályán belül működik. A Kabinet stratégiai célkitűzése az egyetem graduális és szakirányú továbbképzései keretében folyó kommunikáció és médiaismereti tárgyak átvilágítása, fejlesztése, valamint – a szakspecifikumok figyelembevételével – egységesítése.

                                                                                   I.          Oktatás


A Kabinet egyik legmeghatározóbb oktatási feladata az aktív szerepvállalás az alábbi szakirányú továbbképzési szakok (sztk.) tevékenységében:

-        Média- és közszolgálati kommunikáció sztk.

-        Rendvédelmi szóvivő sztk.

-        Rendészeti szakújságíró sztk.

-        Közpénzügyi szakújságíró sztk.

-        Külpolitikai szakújságíró és elemző sztk.

-        Közszolgálati protokoll sztk.

-        Állami Felsővezetők Intenzív Médiaképzése


A Kabinet elsődleges oktatásfejlesztési feladatvállalása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar (a továbbiakban: NKE ÁKK) nappali és posztgraduális képzésein folyó kommunikációs és médiaismereti tanegységek átvilágítása, újrafogalmazása és gondozása. A Kabinet célja, hogy a hallgatók egy megalapozott, logikai kapcsolati háló mentén tervezett képzési program keretében, szorosan egymáshoz kapcsolódó tantárgyak révén olyan kommunikációs és média ismereti készséghalmaz birtokába kerüljenek, amelyet a későbbiekben nagy hatékonysággal hasznosíthatnak munkaszervezeti és személyes kommunikációs feladataik megoldásában. Kialakított program hatékonyan támogatja a hazai, új generációs, felsőfokú média- és kommunikáció képzési program kiépülését és gyakorlati hasznosulását.


A Kabinet támogatja a hallgatói tehetséggondozást az alábbiak szerint:

-        Közszolgálati Kommunikáció és Média Workshopok szervezése az NKE szakkollégiumai számára;

-        Tudományos Diákköri Konferenciákra jelentkező hallgatók felkészítése.


A Kabinet további célkitűzése az NKE ÁKK Doktori programjába való bekapcsolódás.


Végül a Kabinet által alapított Nyelvstratégiai Munkacsoport a Magyar Nyelvstratégiai Intézettel együttműködésben részt vesz a képzésekhez szükséges tananyagfejlesztésben és a hallgatók egyéni és csoportos felkészítéséhez szükséges nyelvi és kommunikációs szempontok érvényesítésében. A közintézmények közérthetőségének javítása céljából kutatási feladatokat folytat.

                                                                                  II.          Kutatás


A Kabinet által tervezett kutatások összeállításakor a feladatokat ellátó közszolgálati intézmények és munkatársaik lehető leghatékonyabb támogatására, képzésére, továbbképzésére fókuszál.

A projektek célja, hogy az NKE-VTKK keretében működő szakirányú továbbképzési szakok részére, valamint a képzés- és tananyagfejlesztés számára biztosítson alapot.

A Kabinet további célkitűzése, hogy a kutatások kimeneti eredményeit először az Államtudományi és Közigazgatási Kar, majd a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar nappali alap- és mesterképzéseinek tananyagaiba integrálja.

A tervezett kutatások elsősorban azt a célt szolgálják, hogy az adott képzéshez kapcsolódó kommunikációs területeken olyan ismereteket közvetítsenek, amelyek:

-        az adott szakra specifikus, valós döntés helyzetekre vonatkoznak;

-        integrálják az elméleti keretet a döntési szituációval;

-        erősítik a rendszerszintű szemléletet;

-        segítik a közjó és nonprofit jellegű menedzsment szemléletet.


A fenti elvek alapján a tervezett kutatások öt területre bonthatók:

-        Közjó-menedzsment kutatási program

-        Media Publica - folyóirat a közszolgálati tájékoztatásról, kommunikációról és médiáról

-        Media Publica - on-line tudástár

-        Nyelvstratégiai publikációk és szakkönyvek

-        Állami feladatvállalás a tájékoztatásban: a közszolgálati média- és tartalomszolgáltatás Magyarországon 1986-2016

                                                                           III.          Tudásanyag


A Kabinet elsődleges feladatának tekinti az olyan szakkönyvek, egyetemi jegyzetek, segédanyagok, oktatási programok és tananyagok készítését, amelyek hozzájárulnak a közszolgálat és a közigazgatás leendő, vagy már különböző területeken dolgozó és továbbképzéseken oktatott munkatársainak nyelvi és kommunikációs kompetencia-fejlesztéséhez, valamint az ügyfélközpontú tájékoztatáshoz szükséges készségek elsajátításához. A Kabinet célja, hogy kutatási és fejlesztési eredményei az oktatásban is hasznosuljanak.                                                                   IV.          Külső kapcsolatok

A Kabinet oktatási, oktatásfejlesztési és kutatási céljainak teljesítése érdekében kiterjedt tudományos és szakmai kapcsolatokat ápol a következő szervezetekkel és intézményekkel:


-        Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Magyar Távirati Iroda (MTI) – az NKE - MTVA - MTI együttműködésének keretében a közmédia munkatársai részt vesznek a Kabinet által felügyelt állami felsővezetők „Intenzív Média” tréningjében és a szakirányú továbbképzésekhez kapcsolódó oktatási és tananyagfejlesztési aktivitásokban;

-        Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI) – az együttműködés keretén belül a MANYSI nyelvészei részt vesznek a Kabinet által koordinált szóbeli és írásbeli kommunikációt érintő oktatási, tananyagfejlesztési és kutatási feladatokban;

-        Belügyminisztérium és Országos Rendőr-főkapitányság - Az együttműködés keretében készült el a rendvédelmi szóvivők számára fejlesztett tananyag és egyetemi jegyzet: „Útmutató a rendőrségi közlemények célszerű és szabatos megfogalmazásához” címmel;

-        Országos Bírósági Hivatal (OBH) – személyes és intézményi kommunikációra fókuszáló kutatási együttműködés célja a bíróságok közérthető kommunikációjának javítása.

-        Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg, Németország a német intézmény és az egyetem közösen tervezett kutatási kooperációja az EU és a tagországok közötti együttműködési, kommunikációs tevékenység hatásosságát vizsgálja.                                                                          V.          Rendezvények


-        Pontos fogalmazás művészete – Clear Writing című könyv bemutatója és szimpózium a Magyar Nyelvstratégiai Intézet, az Európai Unió Fordítási Főigazgatóság és a Kabinet közös rendezvénye. 2016. Okt.11.  Helyszín: Naphegy tér 1.

-        Közszolgálati médiaműhely az NKE Szent György Szakkollégiuma számára. Szakmai látogatás a Nemzeti hírügynökségnél Időpont: 2016. Okt. 12. Helyszín: Naphegy tér 8. (II. emeleti tárgyaló)

-        Közszolgálati médiaműhely az NKE Magyari Zoltán Szakkollégiuma számára. Szakmai látogatás a Nemzeti hírügynökségnél. Időpont: 2016. Okt. 20. Helyszín: Naphegy tér 8.

-        Közszolgálati médiaműhely az NKE Biztonságpolitikai szakkollégiuma számára. Szakmai látogatás a Nemzeti hírügynökségnél. Időpont: 2016. Okt.26. Helyszín: Naphegy tér 8.

-        Közszolgálati Média és Kommunikáció Workshop az NKE Szakkollégiumai számára. Téma: „Közérthető kommunikáció az államéletben”; Időpont: 2016. Dec. 1. Helyszín: Naphegy tér 1.