A Közszolgálati Kompetenciafejlesztési Kabinet

A Közszolgálati Kompetenciafejlesztési Kabinet (a továbbiakban: Kabinet) közreműködik a képzési célok meghatározásában, figyelemmel kíséri a képzésfejlesztést, illetve véleményezi a képzésfejlesztés során létrejött képzési programot, annak megfelelőségét és illeszkedését a képzési célokhoz.

                                                                                 I.                Oktatás

A Kabinet feladata a képzési programkínálat kialakítása, a képzésfejlesztés során a képzési célok meghatározása, valamint a kifejlesztett képzések illesztése a megfogalmazott elvárásokhoz.

A fejlesztési tevékenység csak egy validált szakértői hálózat kiépítésével és aktív működtetésével lehet eredményes. A releváns munkatapasztalattal bíró, képzett trénerek továbbképzése a közigazgatási kontextushoz illeszkedő tréneri attitűd és jártasság a közszféra sajátosságainak megismerése miatt elengedhetetlen. A továbbképzési programok utánkövetésénél a tréneri tapasztalatok, beszámolók alapján a továbbképzési anyagok továbbfejlesztése is szükséges. A kutatási és tudástartalom beépülhet a közszolgálati továbbképzési rendszer során készülő képzési programok fejlesztésébe, majd az ott történő felhasználás tapasztalatai értékes visszacsatolást nyújthatnak a kutatási és tudástartalom fejlesztői számára.

A közigazgatásban résztvevő munkatársak részére az oktatási célt a jelenlegi képzésekbe történő becsatlakozással, illetve részben az alábbi továbbfejlesztett képzési programokkal lehet meghatározni:

-        tréningközpontú blended learning továbbképzési programok: elsősorban a vezetőképzésben alkalmazott képzési forma, amelyben egy rövid ráhangoló e-learning tananyag megismerését követően 2 napos, kiscsoportos tréningen vesz részt a tisztviselő, majd a tréning befejezése után egy összefoglaló, rendszerező e-learning tartalom elsajátításával fejezi be a képzést

-        klasszikus tréningprogramok: 2-3 napos, kiscsoportos, a résztvevők interakcióira és személyes bevonódására épülő, általában készség (magatartás) típusú kompetenciák fejlesztését célzó képzések.

                                                                                  II.             Kutatás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közszolgálat hatékonyságának növelését folyamatosan, naprakészen, és aktuálisan a kihívásokhoz rendszerszinten igazodó tudáskoncentráció megvalósításával támogatja, emellett a közszolgálat fenntartható, tudományos, kutatási és képzési tudásbázisa. A Kabinet épít a meglévő és a folyamatosan frissülő, gyakorlati tapasztalatokon alapuló tudományos eredményekre.

A meglévő kutatási tevékenységek mintául vétele mellett a Kabinet saját kutatási tevékenysége a versenyszférából és a külföldről származó jó gyakorlatok áttekintése, gyakorlatba való átültetésének javaslata.

A tréneri tapasztalatok, beszámolók alapján végzett továbbképzési anyagok továbbfejlesztése jelöli ki a tréningfejlesztés témakörében az új kutatási irányokat.


                                                                                  III.           Tudásanyag

-        Tananyagfejlesztés

-        Vezetőképzési programok átdolgozása

-        Meglévő tréning forgatókönyvek átdolgozása

-        Új tréning forgatókönyvek elkészítése

-        Oktatási- és tréning háttéranyagok fejlesztése

-        Képzési programok fejlesztése