BEMUTATKOZÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: VTKI) stratégiai feladatként látja el a közszolgálati előmenetel rendszeréhez igazodó közigazgatási vizsgák és továbbképzések szervezését és bonyolítását. A VTKI Szervezeti és Működési Rendjének megfelelően a Szervezési Központ a képzésszervezés területén végzi munkáját. A Szervezési Központ ellátja a közszolgálati vizsgáztatás, a közszolgálati továbbképzés, a szakirányú továbbképzések és egyéb felnőttképzési feladatok tervezésével, szervezésével, végrehajtásával kapcsolatos jogszabályokban és az Egyetem szabályzataiban meghatározott feladatokat, valamint közreműködik a KÖFOP kiemelt projektek keretében a projekt szakmai fejlesztési feladatok előkészítésében és végrehajtásában.

A Szervezési Központ szervezési tevékenysége kiterjed: az oktatók, a szakértők és egyéb közreműködők felkészítésében és továbbképzésében való közreműködésre, az ügyfélszolgálati tevékenység szervezésére, az egyes képzésekhez és vizsgákhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetésére, valamint az intézményi együttműködési hálózat kialakítására és működtetésére.

A Szervezési Központ a fő tevékenységi köreinek elhatárolására az alábbi osztályokra tagozódik:

˗        képzésszervezési osztály,

˗        szakirányú továbbképzés-szervezési osztály,

˗        ügyfélszolgálati osztály.

Képzésszervezési Osztály a közigazgatási vizsgák, a közszolgálati továbbképzések, a szakmai képzések, a nemzetközi témájú továbbképzések és a vezetőképzések szervezésével és lebonyolításával foglakozik. Szervezési tevékenysége keretében gondoskodik: a közigazgatási alapvizsgák és az erre felkészítő konzultációk megszervezéséről, az ügykezelői alapvizsgák és az erre felkészítő tanfolyamok megszervezéséről, a közszolgálati továbbképzések (e-learning, blended learning, jelenléti típusú) megszervezéséről, a nemzetközi témájú képzések megszervezéséről, a szakmai képzések megszervezéséről, valamint ellátja a VTKI feladataihoz kapcsolódóan az egyéb oktatásokkal, képzésekkel kapcsolatos szervezési tevékenységet.

Szakirányú Továbbképzés-szervezési Osztály összehangolja a Vezető- és Továbbképzési Intézet által gondozott szakirányú továbbképzési szakok rendszerének tervezési feladatait, biztosítja a szakok regisztrációs, felvételi eljárásával, a képzés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs, oktatásszervezési és hallgatói szolgáltatás-szervezési feladatait.

Ügyfélszolgálati Osztály általánosságban a közigazgatási vizsgákkal és közszolgálati továbbképzésekkel, szakirányú továbbképzéssel kapcsolatosan felmerülő technikai problémák kezelésben nyújt segítséget. Tevékenységi körébe tartozik az írásbeli és a szóbeli megkeresések megválaszolása és tájékoztató anyagok, hírlevelek készítése.

A Szervezési Központot a Vezető- és Továbbképzési Intézet igazgatója, Dr. Méhes Tamás szakmai felügyeletével Klotz Balázs központvezető irányítja.