Bemutatkozás

A Személyügyi Iroda a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézetének (VTKI) humánerőforrás tevékenységgel összefüggő feladatokat ellátó szervezeti egysége, melynek kiemelt feladata a VTKI által megvalósítandó KÖFOP (Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program 2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 kiemelt projekt) projekthez kapcsolódó teljes körű személyügyi menedzsment ellátása. Az iroda főbb tevékenységei:


-        a munkavállalókkal, oktatókkal, szakértőkkel, egyéb közreműködőkkel kapcsolatos személy- és munkaügyi feladatok ellátása;

-        az oktatók, szakértők és egyéb közreműködők vonatkozásában a foglalkoztatáshoz kötődő kapcsolattartás;

-        a KÖFOP 2.1.1 projekthez kapcsolódó személyügyi dokumentumok előkészítése, kezelése, nyomon követése és nyilvántartása;

-        a kiemelt projektek humánerőforrás igényeinek biztosítása;

-        adatszolgáltatások nyújtása a központi nyilvántartások felé.