Bemutatkozás

A Minőségirányítási Központ (továbbiakban: Központ) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézetének főosztály jogállású szervezeti egysége, feladatként ellátja az Intézet minőségirányítását az Egyetem szabályzataiban és a Rektor által meghatározott folyamatok szerint.


A VTKI Szervezeti és Működési Rendjének megfelelően a Minőségirányítási Központ a minőségtervezés, minőségellenőrzés és minőségértékelés területeken végzi munkáját. A központ tevékenysége kiterjed az állami tisztségviselői, közszolgálati továbbképzéssel, közigazgatási vizsgarendszerrel kapcsolatos minőségirányítási feladatok végrehajtására, e területeken belül a programminősítési és program-nyilvántartási és az oktatói-szakértői minőségbiztosítási feladatok megvalósítására.


A Minőségirányítási Központ a Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)-2.1.1-VEKOP-15 a közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése program keretében közreműködik az alprojektelemekkel kapcsolatos szakmai fejlesztési feladatokban, valamint gondoskodik azok szakmai megvalósításáról. Kapcsolatot tart az alprojekt fejlesztőjével, szakmai jelentést és kimutatást készít az alprojekt előrehaladásáról.


A központ feladatellátását az alábbi jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg:

·       a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet

· a közigazgatási és igazságügyi miniszter 12/2013. (III. 14.) KIM utasítása a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

·       a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

·       az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016.(X.27.) Korm.rendelet

·       a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. ( II.27. ) Korm. rendelet

·       a Belügyminiszter által jóváhagyott 7. kiadású Alapvizsga Eljárásgyűjtemény


Ellenőrzési munkáját a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint a 2. sz. melléklet: A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok szerint végzi.


A Minőségirányítási Központ a fő tevékenységi köreinek elhatárolására az alábbiak szerint tagozódik:

·       Programminősítési Osztály,

·       Oktatói-szakértői Minőségbiztosítási Osztály

·       Minőségirányítási Feladatcsoport


A Minőségirányítási Központ elérhetősége: