Bemutatkozás


A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet továbbképzési programokról szóló 8. fejezetében meghatározottaknak megfelelően, az NKE ÁKK VTKK MIF Programminősítési Osztálya ellátja a közszolgálati és az állami tisztviselői, továbbá belső továbbképzési programok minősítési és egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárásához, valamint a vizsgarendszerhez értékelési eljárásához kapcsolódó feladatokat.

Kialakítja, működteti és felügyeli az Egyéni Tisztviselői Kompetenciaméréshez (ETK) kapcsolódó értékelési rendszert és mérőeszközeit, valamint a közszolgálati és az állami tisztviselői továbbképzési rendszer és a közigazgatási vizsgarendszer követelményeit tartalmazó Kompetenciakatasztert.


A Programminősítési Osztály elérhetőségei:


Egyszerűsített nyilvántartásba vett belső továbbképzési programok esetében:


Minősített továbbképzési programok esetében:


A KÖFOP-projektekben meghatározott feladatokkal kapcsolatban: