Szervezet

A Kormány 2014-ben új alapokra helyezte a közszolgálati továbbképzés rendszerét, amelyben kulcsszerepe volt a képzések fejlesztését, szervezését, megvalósítását, illetve a rendszerszintű informatikai támogatást végző Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, kiemelten a Vezető- és Továbbképzési Intézetnek (továbbiakban: NKE VTKI).
 
Az elmúlt években az NKE VTKI kiépítette a kötelező, rendszeres és egységes közigazgatási továbbképzési rendszert. Az intézetben folyó munkának köszönhetően korszerű és gazdag programkínálat, megújult tudástartalmak és korszerű oktatási módszerek várják a köztisztviselőket.
Az NKE VTKI életében komoly kihívást jelent a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) megvalósítása. Az NKE VTKI 2016. júliusától KÖFOP Projektmegvalósítási Egységként működik.
 
A KÖFOP-projekteknek köszönhetően 2016-2020. között komplex állami és közszolgálati tudásfejlesztésre kerül sor. A szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberierőforrás-menedzsment rendszerének a bevezetése az NKE VTKI következő éveit alapvetően határozza meg.
 
A közigazgatás és a közszolgáltatás fejlesztésében, a lakosság és a vállalatok adminisztratív tehercsökkentésében, az elektronikus szolgáltatások kiterjesztésében a kompetens tisztviselő jelenti a kritikus humánfaktort. A megfelelőn képzett, motivált tisztviselők képzéséhez elengedhetetlen az egyéni fejlesztési igényeket szolgáló programok, a korszerű tanulási feltételek és a fejlesztő környezet megléte. Ezek elérését segítik az NKE által megvalósítandó KÖFOP-projektek.
 
A projektvállalásoknak megfelelően a tisztviselők egyéni fejlesztési igényein alapuló képzési programkínálat létrehozása kizárólag korszerű tanulási eszközökkel (e-learning képzések, virtuális osztályterem), a tisztviselők egyéniesített életpályán belüli mobilitását elősegítő fejlesztési programokkal (új szakirányú továbbképzésekkel, képesítő képzési programokkal) lehetséges. Az új célok teljesítésének érdekében szükségessé vált a szervezet átalakítása, a feladatok mennyiségéhez igazodó struktúra létrehozása, valamint a céloknak megfelelő, új szemléletű feladatellátás megalapozása.
 
Az NKE VTKI részéről elengedhetetlen a közszolgálati továbbképzési programok fejlesztése és megvalósítása érdekében történő kapacitásfejlesztés. A kormányhivatalokkal, területi hatóságokkal, vidéki egyetemekkel és önkormányzatokkal történő együttműködéseken keresztül az NKE VTKI biztosítani kívánja a teljes és arányos országos jelenlétet.
 
A KÖFOP-projektek keretében sor kerül a közszolgálati továbbképzési rendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére, így valamennyi megyeszékhelyen biztosítottá válik a helyi igényekhez illeszkedő, és azokat kiszolgáló képzésszervezési kapacitás. Lehetővé válik magasan képzett tisztviselők bevonása a képzési programok fejlesztésébe, valamint a tisztviselők oktatásába.
 
Az NKE VTKI Szervezeti és Működési Rendjének (továbbiakban: SzMR) megfelelően a Képzésfejlesztési Központ a szakmai fejlesztés területén, a Szervezési Központ a képzésszervezés területén végzi munkáját. Új szervezeti egységként megalakult az Oktatási Központ, illetve önálló központtá vált a Minőségirányítási Központ. Az Igazgatói Iroda megerősítette eddigi működését, a kiemelt fejlesztésekhez kapcsolódó megnövekedett személyügyi ügyfélszolgálati feladatok ellátására pedig megalakult a Személyügyi Iroda. A projektfejlesztési feladatok szakmai és adminisztrációs-koordinációs központjaként létrejött a Projektfejlesztési Központ.
 

Az Intézet szervezetének és működésének részletes szabályait a rektor által jóváhagyott Szervezeti és Működési Rend tartalmazza, amely letölthető innen.

Az Intézet vezetői

dr. Méhes Tamás

Az Intézet IgazgatójaDr. Méhes Tamás

E-mail: mehes.tamas@vtki.uni-nke.hu

Tel.: 06 1 432 9000/20307

Juhász Lilla

A Projektfejlesztési Központ vezetője


 

Juhász Lilla Mária


E-mail: Juhasz.Lilla@vtki.uni-nke.hu

Tel.: 06 1 432 9000/20840

A Képzésfejlesztési Központ megbízott vezetője

dr. Varga Balázs

E-mail:

Tel.: 06 1 432 9000/20341

dr. Varga Márk

Az Igazgatói Iroda megbízott vezetője


 

dr. Varga Márk

Email: varga.mark@vtki.uni-nke.hu

Tel.: 06 1 432 9000/20307

A Személyügyi iroda vezetője


Andrási Monika

E-mail: andrasi.monika@vtki.uni-nke.hu

Tel.: 06 1 432 9000/20309

Az Oktatási Központ megbízott vezetője


Dr. Méhes Tamás

E-mail: mehes.tamas@vtki.uni-nke.hu

Tel.: 06 1 432 9000/20307

Klotz Balázs

A Szervezési Központ vezetőjeKlotz Balázs

E-mail: Klotz.Balazs@vtki.uni-nke.hu

Tel.: 06 1 432 9000/20321

o lajos honlapra

A Minőségirányítási Központ vezetője


Orosz Lajos

E-mail: Orosz.Lajos@vtki.uni-nke.hu

Tel.: 06 1 432 9000/20353