Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati humán szervező

Szakfelelős: Dr. Szakács Gábor, egyetemi docens

A képzési idő: 3 félév

A képzés óraszáma: 288 óra

A felvétel feltétele: A képzésben alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A jelentkezők kiválasztásáról a végzettségen kívül, motivációt vizsgáló strukturált felvételi elbeszélgetésen való részvételt követően dönt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

A képzés célja: A képzés célja a közszolgálati humánpolitikai szakmai kultúra szélesítése és hatékonyságának emelése, amivel hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a jövőben ezen a területen tevékenykedő szakemberek magas színvonalú, szakmailag korrekt, de ugyanakkor egyben humánus és megértő módon legyenek képesek ellátni az emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

A képzés célcsoportja: A szakirányú továbbképzési szak elvégzése mindazoknak a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereknek ajánlott, akik az emberi erőforrás-gazdálkodással összefüggő munkakörök ellátásához szükséges speciális kompetenciák elsajátítására, magas szintű alkalmazására és a humánpolitikai feladatok színvonalas elvégzésére törekszenek.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A közszolgálati humán szervezők a képzés elvégzését követően tisztában lesznek a munkájuk során felmerülő emberi erőforrás gazdálkodási, jogi – igazgatási – kommunikációs – pszichológiai és az érintett egyéb társadalomtudományi tényezőkkel. Magas szinten képesek empatikus formában kapcsolatot tartani a munkatársakkal. Megismerik a közszolgálati humán szervezői munka során felmerülő problémákat, képesek lesznek kezelni a várható konfliktusokat, szakszerű és hatékony segítséget, módszertani támogatást tudnak biztosítani a vezetők számára, megismerik, és főleg alkalmazni tudják a hatékony kommunikáció elemeit.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Magabiztos szakmai tudás a közszolgálati humán szervezői munkában, problémamegoldó készség (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok áttekintése és a legjobb megoldás kiválasztás). Interaktív készségek, empátia, asszertivitás, integritás, felelősségtudat, innováció, konfliktuskezelés.

A képzés módszertana: A három féléves képzés során a foglalkozások levelező rendszerben, havi három munkanap igénybevételével kerülnek megszervezésre. A szakirányú továbbképzési szak során a HR ismeretek átadása elméleti és gyakorlati (tréning) formában valósul meg.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás
Szervezeti identitás
Stratégiai alapú integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban
Gondolkodástechnikák és problémamegoldás a közszolgálatban
Munkavégzési rendszerek a közszolgálatban
Közszolgálati életpályák (emberi erőforrás áramlás)
Kiválasztási és interjútechnikák
Emberi erőforrás fejlesztés a közszolgálatban
Csoportépítés a közszolgálat működésében
Közszolgálati teljesítménymenedzsment
Munkaügyi konfliktusok és rendezésük
Kompenzáció és javadalmazás a közszolgálatban
Személyügyi szolgáltatások és személyügyi tevékenység a közszolgálatban
Szervezeti kommunikáció
Integritás az emberi erőforrás gazdálkodásban

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók: Balázs Róbert, Dr. Berta Judit, Dr. Bognár László, Dr. Bokodi Márta, Dr. Farkas Csaba, Dr. Hazafi Zoltán, Jószai Attila, Dr. Klotz Péter, Krauss Ferenc Gábor, Dr. Kriskó Edina, Dr. Kristó Katalin, Dr. Linder Viktória, Madarász Viktor, Dr. Maiyalehné dr. Gregóczki Etelka, Miatovics Márta, Nagy Zoltán, Dr. Novoszáth Péter, Paksi-Petró Csilla, Dr. Petrovics Zoltán, Rónay Miklós Csaba, Sárosi Béla, Stréhli-Klotz Georgina, Svelta Erzsébet, Dr. Szabó Szilvia, Dr. Szakács Gábor, Dr. Szalai András, Dr. Szekendi Gyöngyvér, Dr. Téglási András, Dr. Temesi István, Dr. Velencei Jolán, Dr. Zsolt Péter.

A jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  1. jelentkezési lap,
  2. beiratkozási nyilatkozat,
  3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
  4. motivációs levél,
  5. szakmai önéletrajz,
  6. egy darab igazolványkép, valamint
  7. az intézményi eljárási díj befizetését igazoló eredeti feladóvevény, vagy az átutalásról szóló igazolás.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezések során jelentkezésenként 7.000 Ft intézményi eljárási díjat állapít meg. Az intézményi eljárási díjat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számlaszámára (10023002-00318259-00000000) történő átutalással lehet befizetni.

A közlemény rovatba kérjük, legyen kedves feltüntetni a „JELENTKEZŐ NEVE_ Közszolgálati humán szervező_jelentkezési díj” megjegyzést.

A képzés tervezett kezdete: 2017. szeptember

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
Gáspár Gyöngyvér
szervezési szakreferens

Telefonszám: 06-1-432-9000/20325
E-mail cím: