Általános tudnivalók, valamint a jelentkezéssel kapcsolatos információk

A szakirányú továbbképzési szakokra, olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek folyamatosan lépést tartani szakmájuk fejlődésével, valamint a közigazgatásban bekövetkezett jelentős jogszabályi-szervezeti változások okozta és a szervezet által megkövetelt kompetenciák permanens fejlesztésére.

A képzések kiscsoportos jellege biztosítja az oktatás gyakorlatiasságát, a mentorálással, valamint az e-learninggel támogatott oktatási módszerek pedig lehetővé teszik hallgatóink differenciált fejlesztését, valamint előnyös szakmai kapcsolatok kiépítését.

Képzéseink munka mellett is végezhetők, hiszen a konzultációk levelező munkarend szerint kerültek kialakításra, a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetenként munkanapokon (csütörtök-péntek), illetve a heti pihenőnapon (péntek-szombat) vagy havonta egy alkalommal háromnapos blokkokban munkanapokon (hétfő-kedd-szerda) kerül sor.

A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a szak Képzési Programjában meghatározott felvételi feltételek rendelkezései irányadóak. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (5) bekezdése értelmében „szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik.” A további speciális felvételi feltételekről az egyes szakoknál szereplő részletes leírásnál tájékozódhat.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 1. a Szervezési Központ által rendszeresített Jelentkezési lap,
 2. a hallgatói jogviszony létesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó Regisztrációs lap,
 3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
 4. a jelentkező szakmai önéletrajza,
 5. az intézményi eljárási díj befizetését igazoló eredeti feladóvevény, vagy az átutalásról szóló igazolás;
 6. egy darab igazolványkép, valamint
 7. a szakirányú továbbképzési szak Képzési Programjában meghatározott speciális felvételi feltételek esetén, annak igazolására szolgáló további dokumentum.

Tisztelettel szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A Jelentkezési lap, valamint a Regisztrációs lap letölthető a Szervezési Központ honlapjáról, a Letölthető dokumentumok, valamint az egyes szakirányú továbbképzési szakoknál szereplő, „Képzési dokumentumok” elnevezésű menüpontból is.

Az Egyetem a szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezések során jelentkezésenként 7.000 Ft intézményi eljárási díjat állapít meg. Az intézményi eljárási díjat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számlaszámára (10023002-00318259-00000000) történő átutalással lehet befizetni.

A közlemény rovatba kérjük, legyen kedves feltüntetni a „JELENTKEZŐ NEVE_szakirányú továbbképzési szak neve_jelentkezési díj” megjegyzést

Jelentkezési határidővel kapcsolatban, kérem tájékozódjon az adott szakirányú továbbkézéi szak alhonlapján.

A jelentkezési határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a jelentkező a kérelmet a határidő utolsó napján igazoltan postára adta.

A jelentkezési anyagot a Szervezési Központ címére szükséges megküldeni:

Vezető- és Továbbképzési Intézet
Szervezési Központ

1518 Budapest, Pf. 26.

Abban az esetben, ha a jelentkező a felvételi jelentkezési kérelmet hiányosan vagy nem a kiadott formanyomtatványon nyújtja be, az Egyetem határidő tűzésével írásban hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a jelentkező határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a kérelem elutasításra kerül.

A felvételi eljárás keretében a Szervezési Központ felvételi beszélgetést szervezhet, amelyről előzetesen tájékoztatja a jelentkezőket.

A jelentkezés eredményéről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a felvételt nyert jelentkezőket a képzés megkezdése előtt írásban értesíti.

A szakirányú továbbképzési szakok döntően önköltséges formában működnek, az önköltség mértéke egységesen 149.000 Ft/félév.

A Vezető- és Továbbképzési Intézet 2017/2018-as tanév szeptemberi indulással meghirdetni tervezett szakirányú továbbképzési szakjai:

 • Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak
 • Elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak
 • Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
 • Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak
 • Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak
 • Közpénzügyi szakújságíró és elemző
 • Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak
 • Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak
 • Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
 • Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak