On-line sajtószoba

A 2016. szeptemberétől meghirdetni tervezett szakirányú továbbképzési szakok

Kiknek ajánljuk a szakirányú továbbképzési szakokat?

A szakirányú továbbképzési szakok célja, hogy a hallgatók bizonyos szűkebb közszolgálati területeken széles horizontú, multidiszciplináris, elmélyült ismereteket szerezzenek. A szakirányú továbbképzési szakok elvégzése azoknak ajánlott, akik már rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, de frissíteni, bővíteni szeretnék ismereteiket, képességeiket, illetve a szakterületükön belül szeretnének egy-egy speciális területen további tanulmányokat folytatni. A szakirányú továbbképzés egyaránt szolgálja a munkaerőpiacra való bekerülést, visszakerülést, illetve a munkaerőpiac jobb pozícióinak elérését.

Milyen szakirányú továbbképzések kerülnek meghirdetésre a 2016/2017-es tanévben?

Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzési szak a közszolgálat, államháztartási gazdálkodási és belső ellenőrzési szakemberek iránti igényét hivatott kielégíteni. A gyakorló államigazgatási szakemberek beiskolázásával és célirányos képzésével biztosítható, hogy a kormány- és köztisztviselők, közalkalmazottak az állam újjászervezésének tudományos hátterét, módszertani alapjait a kijelölt tantárgyi kataszterek keretében elsajátítsák.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 12.

További információ

Elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak

A képzés fő célja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek feladatellátáshoz szükséges szakmai kompetenciák átadása és a biztonságtudatos szemléletmód kialakítása.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 12.

További információ

Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi igazgatás szakirányú továbbképzési szak

A szak célja, hogy a képzés résztvevői ismereteket szerezzenek a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőségi politika valamint a kisebbségi szabályozás alapelveiről, a jogintézmények fejlődéséről és a bírói gyakorlatról, valamint azokról a társadalmi problémákról, amelyeknek a megoldására ezek a jogintézmények létrejöttek.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 25.

További információ

Közpénzügyi szakújságíró szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja, hogy a hallgatók elsősorban azokkal a szakmai irányzatokkal ismerkedjenek meg az oktatás során, amelyek a pénzügyi-gazdasági világválság megjelenése óta egyre meghatározóbbá válnak a gazdaságpolitikában és a közgazdaságtanban. A képzésen részt vevők a kapott új típusú rendszerismeretek, szemléletmód és médiaismeretek birtokában kezdhetik meg munkájukat a hazai médiapiacon.

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 20.

További információ

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

A Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak elsősorban a közszolgálatspecifikus protokoll ismeretek és rendezvényszervezési követelmények elsajátítására, valamint az ehhez kapcsolódó kommunikációs ismeretek, készségek elméleti és gyakorlati oktatására kívánja helyezni a hangsúlyt.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 12.

További információ

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja a közjó irányába elkötelezett, hivatástudattal rendelkező, kommunikációs médiakapcsolati feladatkörökben dolgozó szakemberek gyakorlatorientált képzése és felkészítése, továbbá a közszolgálati kommunikáció sikeres műveléséhez szükséges személyes kompetenciák fejlesztése.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 25.

További információ

Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak fő célja a magas színvonalú önkormányzati igazgatáshoz megfelelően képzett, és - az egész életen át tartó tanulás jegyében - folyamatosan fejlődő tisztviselő réteg kialakulásának támogatása.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 22.

További információ

Rendészeti szakújságíró szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja a rendészeti területen a médiakommunikáció és az újságírás színvonalának emelése, a szakszerű és közérthető kommunikáció erősítése. A képzésen részt vevők a kapott új típusú szemléletmód és médiaismeretek birtokában végezhetik munkájukat a hazai médiapiacon. Közreműködésükkel javulhat a rendészeti szervezetek megjelenítése a médiában, valamint az ott közvetített információk szakszerűsége és közérthetősége.

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 20.

További információ

Rendvédelmi szóvivő szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja a rendvédelmi szervek számára olyan szakemberek felkészítése, akik az információk szakszerű, közérthető és sokoldalú közlésére alkalmasak. Kiemelt fontossággal bír az állampolgárok felé irányuló verbális és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztése.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 22.

További információ

Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak

A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a szakirányú továbbképzésen szerzett ismeretekkel és készségekkel felvértezve képesek az állampolgárok jogszerű információszükségleteit oly módon kielégíteni, hogy közben teljes mértékben törvényesen járnak el az adatgyűjtés során. Elsősorban kriminalisztikai (nyomozástani) ismeretek és a magánnyomozáshoz szükséges jogi ismeretek oktatására kívánja helyezni a hangsúlyt. 

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 25.

További információ

Szociális igazgatás szakirányú továbbképzési szak

A gyakorlatorientált, a szociális és gyermekvédelmi ismeretek szakszerű átadását megvalósító szociális igazgatás szakirányú továbbképzési szak olyan szociális szakemberek képzését célozza, akik a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában alkalmasak a szociális és gyermekvédelmi ágazat bármely szakterületén, a központi igazgatásban (ágazati minisztérium, központi hivatal, a kormányhivatalok szakigazgatási területe), az önkormányzati, a járási igazgatásban, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokban elhelyezkedni, tudásukat hasznosítani.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 25.

További információ

Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak

A Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak elsősorban a választás-specifikus igazgatási ismeretek, valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlat oktatására kívánja helyezni a hangsúlyt. A képzés célja olyan specializált választási szakemberek képzése, akik választási és a választáshoz kapcsolódó ismeretekkel és készségekkel felvértezve felkészültek a közigazgatásban és azon kívül a választási folyamatok támogatására.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 12.

További információ

Hogyan tudok jelentkezni a szakirányú továbbképzési szakokra?

További a szakirányú továbbképzési szakokkal és a jelentkezéssel kapcsolatos információért kérjük, látogasson el az alábbi honlapra: http://vtki.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzes/altalanos-tudnivalok

 

 

Új továbbképzési programokkal bővült a Vezető- és Továbbképzési Intézet képzési kínálata


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem legújabb közszolgálati e-learning tananyagai váltak hozzáférhetővé a tisztviselők számára. Az érintettek a Továbbképzési Vizsgaportálon használt elsődleges e-mail címükkel és jelszavukkal tudnak belépni a Pro Bono oldalára (https://probono.uni-nke.hu), ahol a „Képzések megvalósítása” menüben, azon belül pedig a „Képzésre jelentkezés” almenüben tudnak bejelentkezni a számukra megfelelő képzésre, illetve képzési időpontra.

További információk a legújabb képzésekről a "Továbbképzés" menüpontban található "Új képzések" menüpontban találhatók, vagy az alábbi linken érhetők el:

http://vtki.uni-nke.hu/tovabbkepzes/uj-kepzesek

2014. 07. 11.

Két kóbor kutya, egy kislány és a VTKI története


Egy, a Facebook-on megjelent felhívás volt a Vezető- és Továbbképzési Intézet újabb adománygyűjtési akciójának kiinduló pontja, melynek eredményeként a mátraszelei Biztos Kiút Gyermekotthon számára gyűjtöttek a munkatársak.


Ebben a Gyermekotthonban él egy kislány, aki egyszer az iskolából hazafelé jövet meglátott két kóbor kutyát, és megsajnálta őket. Haza is vitte a kutyákat, de az ÁNTSZ szabályok miatt nem maradhattak. Kidobni nem akarták őket, ezért a Facebook-on közzé tettek egy felhívást. Ennek nagyon gyorsan híre ment az online térben: egy gyermekotthonban élő kislány gazdit, vagyis otthont keres két kutyusnak. Nem akármilyen rendező a sors... Jelentkeztek is sokan, de még nagyobb lett a híre a mögöttes tartalomnak.
 
Az egyik látogató, aki a kutyák iránt érdeklődött volna, látta a körülményeket, amiben a kislány él. Az állatokat nem vette magához, de ő is írt egy post-ot a Facebbookon arról, amit tapasztalt. Ezt látta meg egyik kolléganőnk, aki megosztotta az olvasottakat, a VTKI csoportban.
 
Innen jött tehát az információ az otthonról, bár addigra az alap történetet már balladai homály fedte. A VTKI kollégák azonban azonnal gyűjtésbe kezdtek. 
 
Március 7-én pénteken két autónyi adománnyal indultunk el Mátraszelére, ami egy kis falu Bátonyterenyétől északra. Mire odaértünk már nagyon vártak minket, gyönyörűen megterített asztallal, és sok finom étellel, amit a gyerekek és a nevelők közösen készítettek. A kezdeti félszegségük hamar elmúlt, ahogy sok szép dolgot behordták. Izgatottak voltak, de türelmesen kivárták, míg lehetőségük nyílt kinyitni a csomagokat. 
 
Ezután egy hatalmas "örömködés" vette kezdetét: egymás után hozták a csomagokat, bontogatták, mutogatták egymásnak, a nevelőknek, kikapkodták egymás kezéből  az előkerülő meglepetéseket. Mint egy hatalmas közös karácsony, úgy örültek minden apróságnak. Jó volt látni, hogy mindent meg akartak osztani egymással, de főleg az örömüket.
 
Ahogy telt az idő, úgy jöttek haza a gyerekek az iskolából és az óvodából. Meglepődtek, amikor beléptek az ajtón, de aztán sietve ők is csatlakoztak a többiekhez. Ekkor találkozhattunk Diánával, aki ezt az egész eseménysort elindította azzal, hogy jót akart tenni mással.

A kialakult kapcsolat a jövőben is folytatódni fog, és figyelemmel kísérjük az otthonban élő gyerekek sorsát.

2014. 04. 12.

 

Megjelent a Közszolgálati továbbképzési programkatalógus 2014 letölthető interaktív formátumban


Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy kiadványunk interaktív jellegű, vagyis a tartalomjegyzék adott címére, vagy az oldalszámra kattintva közvetlenül elérhetőek a fejezetek. Ezután az oldalak alján található menü segítségével tudnak tovább navigálni.
 
Figyelem!
Bizonyos böngészőben megtekintve a linkek esetenként nem működhetnek, ezért a zavartalan használat érdekében, használat előtt, kérjük mentsék el a dokumentumot.

 


Mert adni, valóban jó…


Adventi adománygyűjtés nehéz sorsú családok számára a VTKI-n


A Vezető- és Továbbképzési Intézet munkatársai a karácsony közeledtével ajándék gyűjtési akciót szerveztek az Intézeten belül, rászoruló családok megsegítésére. Az akcióban részt vett az Intézet teljes állománya és mind a három telephelyen megkezdődött a gyűjtés. Ennek eredményeként rengeteg ajándék gyűlt össze, elsősorban gyerekjátékok és ruházati cikkek. Mindezeket a felajánlásokat az Ökumenikus Segélyszolgálathoz juttatta el az Intézet, ahonnan – mint megtudtuk – az úgynevezett Védett Házakba kerültek az ajándékok.

Ahogy azt Lehet László igazgató úrtól megtudtuk, ezekben az intézményekben olyan családok találtak menedékre, akik a családon belüli erőszak elől menekülnek. A házakban általában nők és kisgyermekek élnek, ezért az adománygyűjtés is célzottan nekik szóló adományokra vonatkozott. Az összegyűlt dobozok számából arra következtettek a szervezők, hogy a Vezető- és Továbbképzési Intézet munkatársai számára sokat jelent, hogy segíthetnek bajba jutott vagy nehezebb sorsú honfitársainkon, így az adománygyűjtést a jövőben is folytatódni fog, nem csak a karácsonyi időszakban.

2013. 12. 13
 

 

Online sajtószoba

A Vezető- és Továbbképzési Intézet virtuális sajtószobája azzal a céllal jött létre, hogy segítse a média képviselőivel való rendszeres kapcsolattartást, az információszolgáltatást, sajtótájékoztatók szervezését, sajtóközlemények kiadását.

Igyekszünk a lehető legteljesebb mértékben tájékoztatni a sajtó munkatársait munkánkról és eredményeinkről. Oldalunkon terveink szerint folyamatosan megjelennek majd az Intézettel kapcsolatos legfrissebb információk, sajtóközlemények, rendezvény meghívók.


Kapcsolat:

László Zoltán

kommunikációs referens


Postacím: 1518 Budapest, Pf.: 26.

Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 28.

Tel: 06 1 432 9000 / 20 356

E-mail: