Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett 2017. évi ügykezelői alapvizsgára felkészítő tanfolyamok és vizsgák időpontjairól

Felhívjuk figyelmüket, hogy a központi államigazgatási szerveknél alkalmazott vizsgázó az NKE-nél, a többi közigazgatási szervnél alkalmazott vizsgázó a közigazgatási szerv székhelye, illetőleg működési területe szerint illetékes vizsgaszervezőnél (az illetékes kormányhivatalnál) működő bizottság előtt tesz ügykezelői alapvizsgát. Az itt feltüntetett időpontok ezért csak a központi közigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselők/kormánytisztviselők számára szervezett ügykezelői alapvizsgára vonatkoznak.

A fővárosi és megyei  kormányhivataloknál szervezett vizsgák időpontjairól az illetékes hivatalok Jogi és Koordinációs Főosztályai tudnak tájékoztatást nyújtani. A főosztályok elérhetőségeit a baloldali menüsorban a „Területi vizsgaszervezés” menüpont alatt találják.


Az ügykezelői alapvizsga esetében 2017. évi vizsgaidőszakok az alábbiak szerint alakulnak:


Vizsgaidőszak

Jelentkezési határidő

Felkészítő tanfolyam

Vizsga

2017. február

2017.01.25

2017.02.01-02.

2017.02.23

2017. április

2017.03.29

2017.04.05-06.

2017.04.27

2017. május

2017.04.26

2017.05.03-04.

2017.05.24

2017. október

2017.09.27

2017.10.04-05.

2017.10.26

2017. november

2017.10.31

2017.11.08-09.

2017.11.30