A közigazgatási alapvizsgára jelentkezés rendje

 
 A vizsgaszervezők a közigazgatási alapvizsgára felkészítő konzultációk és vizsgák időpontjait a Probono rendszerben hirdetik meg. A jelentkezéseket kizárólag a rendszeren keresztül fogadják.
 
A közigazgatási alapvizsgára történő jelentkezés alapvető feltétele a Probono rendszerben az alapvizsga terv készítése. A közigazgatási alapvizsga terv készítésével a munkáltató hozzájárul ahhoz, hogy a tisztviselő alapvizsgára jelentkezhessen és egyben kijelenti, hogy a jelentkező a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.  A konkrét időpontra történő jelentkezés az alapvizsga terv elkészítését követően akár a tisztviselő által önállóan, akár képzési referensén keresztül is történhet.
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Szervezési Központja fontosnak tartja, hogy a tisztviselők jelentkezését segítse, ezért a jelentkezés folyamatát egy képekkel illusztrált, részletes útmutatóval segíti, amely az alábbi linkről érhető el 
 

http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/kozigazgatasi-alapvizsga-utmutato.pdf


Felhívjuk figyelmüket, hogy a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a központi közigazgatási, valamint a Kttv.2. § -a szerinti szerveknél alkalmazott vizsgázó az NKE-nél tesz közigazgatási alapvizsgát, egyéb esetben a munkáltató székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál.

A kormányhivataloknál szervezett vizsgák időpontjairól az illetékes hivatalok Jogi és Koordinációs Főosztályai nyújtanak tájékoztatást. A Főosztályok elérhetőségeit a „Területi vizsgaszervezés” menüpontban találják.


Hogyan tudok közigazgatási alapvizsga felkészítőre jelentkezni?

A felkészítőre kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni. Az elektronikus jelentkezés a Probono rendszerben történik. Bővebb információt a bal oldali menüsor „Jelentkezés” menüpont alatt talál.


Kötelező a részvétel közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáción?

Amennyiben érvényes jelentkezése van egy adott közigazgatási alapvizsga felkészítőre, úgy az oktatási napokon való megjelenés kötelező. A felkészítő konzultáció három napos (8 tanóra/nap). A munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamára köteles mentesíteni a vizsgázót a munkavégzés alól.

Ha a vizsgázó nem veszi igénybe a felkészítő konzultációt, a munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamával megegyező időtartamban, azaz három munkanapban, mentesíti a vizsgázót a munkavégzési kötelezettsége alól. A vizsgázót a közigazgatási alapvizsga időpontját megelőző munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni.