Tájékoztatás a közigazgatási alapvizsga tananyagának és vizsgakérdéseinek felülvizsgálatáról


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közigazgatási vizsgákat szabályozó kormányrendeletekben meghatározott feladataként gondoskodik a közigazgatási vizsgák tananyagainak és vizsgakérdéseinek felülvizsgálatáról.


Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NKE 2016 nyarán elvégzi a tananyag és az írásbeli vizsgakérdések felülvizsgálatát

és azokat az alábbi ütemezés szerint tervezi honlapján publikálni:

.       Közigazgatási alapvizsga (A tankönyv és írásbeli vizsgakérdések hatályosítása történik meg!)

a.       A tankönyv honlapon történő publikálásának tervezett időpontja: 2016. augusztus 19.

b.      A tankönyv felülvizsgálata során eszközölt módosításokat tartalmazó „Kiegészítő jegyzet” publikálása: 2016. augusztus 1.

c.       Az új vizsgakérdések képezik a 2016. szeptember 1-jét követő (ismétlő)vizsgák alapját.Kérdések, észrevételek esetében   a Szervezési Központ Ügyfélszolgálati Osztálya az alábbi elérhetőségeke áll rendelkezésre:

Telefon: 06 -1-432-9000/20378, 06 -1-432-9000/20366.

E-mail:

 

Közigazgatási alapvizsga

A közigazgatási alapvizsga célja, hogy az eltérő iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők a munkájuk ellátásához szükséges általános közigazgatási alapismereteket megszerezzék. A közigazgatási alapvizsga a tudásalapú-előmenetel fontos állomása, hiszen a fogalmazó besoroláshoz egy éven belül, az előadó besoroláshoz két éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tenni, ennek elmulasztása esetén a tisztviselői jogviszony megszűnik.

A közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga

A közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga olyan témaköröket foglal magában, mely tartalmak folyamatosan nyomon követik, valamint igazodnak a közigazgatásban történő változásokhoz, építenek a szakirodalmi álláspontokra. Ennek megfelelően a követelményrendszerben a korábbiaknál lényegesen nagyobb hangsúlyt kapnak a közszolgálatiság hivatásetikai kérdései, a szervezeti és személyi hatékonyság szempontjai, valamint a közigazgatás stratégiai és fejlesztési környezete, nemzetpolitika kérdésköre.

A bal oldalon található menüsort mind a vizsgázók, mind pedig a közigazgatási vizsgára felkészítő konzultáción közreműködő konzulensek számára tematikusan állítottuk össze.