Közigazgatási alapvizsga

A közigazgatási alapvizsga célja, hogy az eltérő iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők a munkájuk ellátásához szükséges általános közigazgatási alapismereteket megszerezzék, és olyan tudással gazdagodjanak, amely szükséges a közigazgatási munka mindennapi ellátásához, és a közigazgatási „jártasság” megszerzéséhez. A közigazgatási alapvizsga a tudásalapú-előmenetel fontos állomása, hiszen a fogalmazó besoroláshoz egy éven belül, az előadó besoroláshoz két éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tenni, ennek elmulasztása esetén a tisztviselői jogviszony megszűnik.

A közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga

A közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga olyan témaköröket foglal magában, mely tartalmak folyamatosan nyomon követik, valamint igazodnak a közigazgatásban történő változásokhoz, építenek a szakirodalmi álláspontokra. Ennek megfelelően a követelményrendszerben a korábbiaknál lényegesen nagyobb hangsúlyt kapnak a közszolgálatiság hivatásetikai kérdései, a szervezeti és személyi hatékonyság szempontjai, valamint a közigazgatás stratégiai és fejlesztési környezete, nemzetpolitika kérdésköre.

A bal oldali menüsorban mind a vizsgázók, mind pedig a közigazgatási vizsgára felkészítő konzultáción közreműködő konzulensek számára tematikusan állítottuk össze.

A közigazgatási alapvizsga tananyagainak és vizsgakérdéseinek felülvizsgálatával kapcsolatos tájékoztatás


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014. augusztus 15. hatállyal elvégezte a közigazgatási alapvizsga tananyagának és vizsgakérdéseinek felülvizsgálatát.


A felülvizsgálat a kormányzati struktúra feladat- és hatásköri rendszerének átalakításából fakadó változásokat követi. A felülvizsgált tartalmakat kiegészítő jegyzet formájában is publikáltuk: fejezet- alfejezet- bekezdés szerinti struktúrában válik láthatóvá, hogy mely szövegrészek kerültek beillesztésre vagy éppen törlésre a tankönyvből.


A hatályosítás tankönyvbe történő átvezetése, a tankönyv szerkesztett változatának publikálása szeptember első hetében megtörténik. A hatályosított tankönyv ismérve, hogy a tankönyv belső oldalán szereplő kézirat lezárásnak dátuma 2014. augusztus 15. A felkészítő konzultációk 2014 szeptemberétől már a hatályosított tananyagok alapján történnek.

A vizsgakérdések hatályosítását is folyamatban van, így 2014. szeptember 7-ét követően már hatályosított vizsgakérdések alapján történik a vizsgáztatás.


A közigazgatási alapvizsgára felkészítő konzultáció tematikája, a vizsga követelményrendszere nem változik.


A tananyag hatályosítását bemutató kiegészítő jegyzet a bal oldali menüsorban a „Tananyag és követelményrendszer” menüpont alatt tekinthető meg.


Kérdések, észrevételek esetében forduljon bizalommal munkatársainkhoz!