Meghívó az "Állam és közigazgatás - stratégiáktól a valóságig" című tudományos konferenciára

meghivo tudomany unnepe

A meghívó nagyobb nézetben történő megjelenítéséhez kattintson IDE.

Módosult  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény /Kttv./.  (2017-10-16)


2017. október 12-én kihirdetésre került a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CCXXIII. törvény, főbb rendelkezései az alábbiak:


A Magyar Kormánytisztviselő Kar elnevezés Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar megnevezésre változik, mivel az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) hatálybalépésével a kormánytisztviselők mellett az állami tisztviselők is a Kar tagjává váltak. A módosítással a Kar neve megjeleníti a tagság jelentős részét alkotó állami tisztviselőket is, és kifejezi a kormánytisztviselőkből és állami tisztviselőkből álló hivatásrend egységét.


A törvénymódosítás a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kart (a továbbiakban: MKK) a kormánytisztviselők és az állami tisztviselők önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai köztestületeként definiálja, továbbá megteremti annak jogalapját, hogy az MKK a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium mellett az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégiumban is képviseltesse magát.


Az Áttv. 11. § (2) bekezdésének technikai jellegű pontosítása egyértelművé teszi a vezetői kinevezéshez szükséges képzettségi feltételt, miszerint: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű állami tisztviselői kaphat. A vezetői munkakörbe kinevezett állami tisztviselőknek a vezetői munkakörbe történő kinevezésétől számított öt éven belül kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés során kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget kell szereznie.”


A rendelkezések 2017. október 20-án lépnek hatályba!

A Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szakon megkezdődnek a Fejlesztés menedzsment gyakorlat három napos tréningjei (2017-10-09)

A tréning célja, hogy kiszélesítse a résztvevők fejlesztéspolitikai ismereteit, javítsa az eu-s fejlesztések megtervezéséhez és lebonyolításához, valamint az elért eredmények hasznosításához szükséges kompetenciáikat.

 Főbb témakörök:

-          - a támogatási rendszer megértését, a fejlesztési igények megfogalmazását segítő ismereti alapok lerakása (az Uniós és hazai közpolitikai rendszer felépítése, a kohéziós politika működési környezete, a támogatások igénylésének és felhasználásának átfogó feltételrendszere),

-       -    a fejlesztések tervezésével és megvalósításával (projekttervezés- és megvalósítás fő lépései, kockázatai és a különböző végrehajtási megoldások) összefüggő koordinációs, menedzsment és döntéshozatali képességek javítása, az alkalmazott módszertani eszközök bővítése.

Tájékoztatás az Oktatói-Szakértői Jelentkezési rendszerben történő pályázati felhívások ideiglenes szüneteltetéséről (2017-10-09)

„Tájékoztatjuk az Oktatói-Szakértői Jelentkezési rendszerben pályázni kívánókat, hogy a pályázati felhívások 2017.10.09-től átmenetileg inaktívak (szünetelnek), azaz pályázat benyújtására jelenleg nincs lehetőség. Megértésüket köszönjük!”

Bemutatkozott a Továbbképzés-szervezési Főosztály (2017-09-28)

2017. szeptember 28-án megrendezésre került a VTKK belső képzéssorozatának második előadása, melynek keretében a VTKK Továbbképzés-szervezési Főosztálya mutatkozott be. A főosztály munkafolyamatait dr. Szántai Adrienn főosztályvezető-helyettes ismertette. Előadásában kiemelte, hogy fontosnak és hasznosnak ítéli a belső képzési sorozatot, mivel így a VTKK-ban dolgozó kollégák nem csupán az egyes főosztályok által ellátott főbb feladatokba nyerhetnek betekintést, hanem egymást is megismerhetik. Beszélt továbbá a VTKK által kínált képzésekről, és röviden ismertette a képzési portfólió kiemelt képzési területeit. Elmondta, hogy a képzési portfólióban helyet kapnak a közigazgatási vizsgák, a titkos ügykezelői képzések, a vezetőképzések, a szakmai képzések, a nemzetközi jogi témájú képzések, a blended learning típusú képzések, a tutorált e-learning programok, a KAB képzés, a szakirányú továbbképzések, az oktatók módszertani felkészítése és minden olyan képzés, amire vonatkozóan az Egyetem külön megállapodást köt. Végezetül bemutatásra került a Továbbképzési-szervezési Főosztály főbb tevékenységeit bemutató image videó is.

Díjazták az elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szakot (2017-09-25)

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzés nyerte el idén az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) Kiemelkedő Teljesítmény díját, ezzel kiérdemelve a hazai kiberbiztonsági szakma legrangosabb elismerését. A rendezvény zárásaként elismerések átadására került sor, amelyből kettőt az NKE egyetemi polgárai vehettek át. 

Az NKE által felkészített tisztviselők bevonásával valósul meg a Kormányablak Ügyintézők Képzése 2018 tavaszán   (2017-09-22)

2017. szeptemberében az NKE ÁKK VTKK szervezésében valósult meg, a Kormányablak Ügyintézők Képzésének (KAB) „Ügyfélszolgálati készségfejlesztés”tréning tréneri felkészítője, melyen ezúttal több, mint húsz állami tisztisztviselő vett részt. A résztvevők kiválasztása pályázati eljárás keretében történt.

 A képzést az NKE ÁKK docense, Dr. Jenei Ágnes vezető tréner tartotta meg. A résztvevők megismerkedtek az ügyfélszolgálati készségfejlesztés tréning tematikájával, forgatókönyvével, strukturált gyakorlataival, melyekkel kapcsolatban saját élményt is szerezhettek, végül elemezték a tréning levezetése szempontjából legnagyobb kihívást jelentő helyzeteket.

Az EIPA és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködése  (2017-09-22)


Az angol nyelvű, a külföldi országok és EU-s intézmények tapasztalataira épülő, speciális szakmai tartalmú tréningek megvalósítására kiemelt kormányzati igény mutatkozik. Figyelemmel erre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megállapodást kötött az EIPA-val (European Institute of Public Administratrion), angol nyelven folyó e-learninges módszertanra épülő és gyakorlati képzések biztosítására, vezető magyar tisztviselők számára.


A képzések megvalósítását a KÖFOP 2.1.1. számú, „A közszolgáltatás koplex kompetencia, életpálya program és oktatás technológiai fejlesztése” című, és a KÖFOP 2.1.2 számú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projektek biztosítja.

Az e-learning képzések az EU döntéshozatali eljárásait, továbbá az uniós politikák és jog témaköreit érintik. 

A gyakorlati képzések az NKE kiválóan felszerelt Orczy úti Kollégium konferenciatermében zajlanak, amely az eddigi tapasztalatok alapján kivívta mind a külföldi oktatók, mind a résztvevő magyar tisztviselők elismerését.


A megállapodás értelmében 2017. év végéig összesen 8 alkalommal 2-2- napos gyakorlati képzés megvalósítására kerül sor, melyekből 3 képzés lebonyolítása a nyár folyamán már megtörtént a következő témákban: Evaluation and Monitoring of EU Structural and Cohesion Funds Programmes 2014-2020; Simplification of European Structural and Investment Funds 2014-2020; Result-orientation of ESIF Programmes.


A következő hónapokban további képzések lebonyolítására kerül sor, melyre korlátozott számban várja az NKE ÁKK VTKK a jelentkezéseket.

EU Impact Assessment and Better Regulation (2017. szeptember 25-26., vagy: szeptember 27-28.);

EU Budget and Multiannual Financial Framework (2017. október 3-4., vagy: október 5-6.);

Financial management and Control of EU Structrural and Investment Funds 2014-2020 (2017. október 30-31.).

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Megkezdődött a Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak III. féléve

2017 szeptemberében a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal együttműködve megkezdődött a Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak III. féléve. A félév során a 2016. szeptemberében beiskolázott hallgatók két 25 órás tréningen vesznek rész, az NKE által felkészített trénerek vezetésével.

A Vezetés-szervezés kompetencia-fejlesztő tréning keretében a vezetői munkához elengedhetetlenül szükséges vezetői önismeret, tudatosság és hatékonyság fejlesztése a cél, John C. Maxwell a vezetés 5 szintje modelljének segítségével. Egy vezetői kérdőív segítségével a vezető hatékony visszajelzést kap arról, hogy hol tart most, és milyen teendői vannak, hogy a vezetés magasabb szintjeire jusson. Az Action Learning probléma megoldó módszer elsajátításával a vezetőnek lehetősége nyílik arra, hogy a vezetői munkájában jelentkező kihívásokra, problémákra megfelelő megoldásokat találjon. A kommunikációs helyzetgyakorlatok során, a szervezeten belüli, és a szervezeten kívüli hatékony és eredményes kommunikáció formái sajátíthatók el.

A Fejlesztésmenedzsment gyakorlati képzés célja, hogy kiszélesítse a résztvevők uniós fejlesztéspolitikai ismereteit, javítsa az EU-s fejlesztések megtervezéséhez és lebonyolításához, valamint az elért eredmények hasznosításához szükséges kompetenciáikat. A fenti célok elérése érdekében a képzés az ismeretátadás mellett egy létező pályázati kiírás feldolgozására és a pályázati dokumentumok elkészítésére fókuszál. 

Módosult a közigazgatási vizsgák követelményrendszere 

2017 nyarán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elvégezte a közigazgatási vizsgák tananyagainak; az oktatást, felkészülést segítő diasorok; az oktatási tematikák, valamint a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdések és megoldásaik aktualizálását.

A jogszabályi kötelezettségen alapuló hatályosítást a közigazgatási szakvizsga esetében a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsga esetében a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet írja elő.


Ez évben a jogszabályi kötelezettségen alapuló hatályosításon túl új tananyag született a Közigazgatási szakvizsga II. modul 5. fejezete, a Közigazgatási alapvizsga 2.4. almodulja és az Ügykezelői alapvizsga III. fejezete esetében. Az új tananyag létrehozását az Országgyűlés által 2016. december 30-án elfogadott általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény indokolta. Ennek alapján azok a közigazgatási szakemberek, akik közigazgatási vizsgájukat 2017 második félévében végzik, már az új, 2018. január 01.-étől alkalmazandó jogintézmény alapján sajátítják el ismereteiket.


A közigazgatási vizsgákat megalapozó követelményrendszerek az új törvény vonatkozásában módosultak, melyet a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium 2017. augusztus 14-én hagyott jóvá, és gondoskodott ennek közzétételéről is (Hivatalos Értesítő 42. szám)

Szakmai egyeztetés a kormányhivatalok képzésszervezőivel


2017. augusztus 31-én került sor a kormányhivatalok képzésszervezői részvételével szervezett koordinációs értekezletre.

A megbeszélésen összegzésre kerültek a Közigazgatási tanulmányok és Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szakok előző félévvel kapcsolatos tapasztalatai, illetve áttekintésre kerültek a következő félév szervezési feladatai. Szó esett a kormányhivatalokkal történő együttműködés, valamint a Kormányablak ügyintéző képzés soron következő szemeszterben elvégzendő feladatai, elvárásai. A program zárásaként a résztvevők a közigazgatási vizsgák szervezésével és az ügyfélszolgálat tapasztalatairól kaphattak bővebb felvilágosítást.

2017/2018. tanév őszi szemeszterében induló szakirányú továbbképzési szakok


A Vezető- és Továbbképzési Központ szervezésében 2017. szeptemberében több, mint 1700 hallgató 12 szakirányú továbbképzési szakon az első féléves, közel 900 hallgató pedig a második, vagy harmadik féléves tanulmányait kezdheti meg. A Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szakra 461 fő, a Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szakra 717 fő iratkozott be. Közel 50 vagy afeletti létszámmal kezdhetik meg tanulmányaikat a hallgatók az Elektronikus információbiztonsági vezető, a Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó, a Közszolgálati információ és iratmenedzsment és az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon. Az Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak következő - kiugróan magas - évfolyamára, 180 fő iratkozott be. 

dsc9985 2 680 454 s

Oklevelet szerzett az első állami tisztviselői évfolyam


Sikeresen zárta tanulmányait az a 353 állami tisztviselő, aki elsőként végezte el a közigazgatási tanulmányok képzést. Végzettséget igazoló okmányaikat ma vehették át a Kongresszusi Központban, az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karának oklevélátadó ünnepségén. Prof. Dr. Kis Norbert dékán elmondta, a kar feladata a magyar állam és a nemzet építése, amelyet az NKE ÁKK missziójának tekint a tisztviselők képzésében. Az eseményen az Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés, az Elektronikus információbiztonsági vezető, a Közszolgálati protokoll, a Média- és közszolgálati kommunikáció és a Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak hallgatói is  kézhez kapták okleveleiket.  bővebben

 

Tájékoztatás a 2017/2018. tanév őszi szemeszterében indítani tervezett, nyitott beiskolázású szakirányú továbbképzési szakokról.


Tisztelt Kollégák!

A mellékelt tájékoztatóban ajánljuk szíves figyelmébe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar által a 2017/2018. tanév őszi szemeszterében indítani tervezett, nyitott beiskolázású szakirányú továbbképzési szakokat. Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számos esetben speciális célcsoportok számára is indít szakirányú továbbképzési szakokat, esetükben célzott megkeresések, vagy központi beiskolázás keretében történik a jelentkezés (zárt beiskolázás). A zárt beiskolázású képzéseket a kiadvány nem tartalmazza.

A tájékoztató kiadvány pdf. formátumban letölthető az alábbi link segtítségével:

Letöltéshez kattintson ide!

A meghirdetett szakirányú továbbképzési szakokkal kapcsolatos kérdések, észrevételek esetében ügyintézőink állnak szíves rendelkezésre!


Bízunk abban, hogy szakjaink felkeltik érdeklődését, és reméljük, hogy hamarosan hallgatóink között köszönthetjük!


Tisztelettel:


Vezető- és Továbbképzési Központ

NKE ÁKK

Pénzügyi és számviteli alapképzést indul a 2017/ 2018 –as tanév őszi szemeszterében

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Budapesti Gazdasági Egyetemmel együttműködve képzést Pénzügyi és számviteli alapképzést indít a 2017/ 2018 –as tanév őszi szemeszterében. bővebben